Collectes tijdens meeluisteren via kerkomroep Collectes tijdens meeluisteren via kerkomroep

Je zit thuis, luistert mee via de kerkomroep en wilt meedoen aan de collectes. Dat kan nu!

Klik op de link van de collecte (of richt uw camera op de QR code met uw telefoon) en doneer via ideal het gewenste bedrag.  De bedragen zullen worden overgemaakt naar het doel dat in de voorgaande kerkdienst in de weekbrief (ook online) staat vermeld:

Collectedoel 1 TIMON

 
Collectedoel 2 KERK


Collectedoel 3 STEPHANOS

  

Collectedoel Perronmeeting / PERRON.
Opmerkingen:
Bij betalen via andere bank kunt u het bedrag aanpassen.
De ING bank gebruikt een tussenrekening om het geld over te boeken (NL10INGB..). Dit wijkt af van de rekening van de wijkkas. In de omschrijving staat wel het juiste nummer en het geld komt ook daar terecht.

U kunt het geldt ook zelf overmaken naar het  gironummer Wijkkerkrentmeesters:
NL48INGB 0007229924
t.n.v. PGZ Oosterkerk 
Gaarne vermelden Collecte 1, Collecte 2 of Collecte 3
terug