Contact Contact
Oosterkerk
Oosterheemplein 320
2721 ND Zoetermeer
www.oosterkerkzm.nl

Predikant
Vacant per 26.01.2020

Scriba
Jeroen Verhulst
Tel 079-342.50.90
scribawijk4@gmail.com

Weekbrief redactie
Redactie-adres: E-mail
Laatste weekbrief, zie bovenbalk

Kerkelijk bureau
Frans Halsstraat 3
2712 JS Zoetermeer

Zalenverhuur:
http://oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net/zalenverhuur

Ledenregistratie:
http://oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net/ledenregistratie
terug