Aanmelden kerk- en perrondiensten Aanmelden kerk- en perrondiensten
De eerste kerkdienst is om 9.30 uur. Daarna is er om 11.30 uur een Perronmeeting in de kerkzaal en om 17.00 uur een middagdienst.
Alle diensten zijn met het maximaal aantal toegestane mensen, exclusief zij die een taak hebben (koster, organist enz.).
Omdat samen zingen te veel kans geeft op besmetting zal in deze diensten alléén een kleine zanggroep op het podium zingen.

We vragen je dringend niet te komen wanneer je verkouden bent en een verstandige afweging te maken wanneer je tot de risicogroepen behoort.
                                                                                             
De kerkenraad & werkgroep ‘terug naar de kerk’
 
terug