Herdenkingsmonument in de kerk en ZOA-collecteweek Herdenkingsmonument in de kerk en ZOA-collecteweek
De komende weken staat in de hal van de kerk een herdenkingsmonument voor omgekomen vluchtelingen.

Het kunstwerk is gemaakt door de Syrische kunstenaar Khaled al Mossa en maakt een rondgang door Zoetermeerse bedehuizen.
Via onze contacten in de Protestantse Gemeente Zoetermeer kregen we de vraag of het ook enkele weken in de Oosterkerk tentoongesteld kon worden.

Het monument is een aanklacht tegen de schending van de burgerrechten van zowel christenen als moslims en vraagt aandacht voor hen die omgekomen zijn tijdens hun vlucht uit een heilloze situatie.

Het monument wordt geplaatst in de nationale collecteweek van ZOA-vluchtelingenzorg. Informatiemateriaal van ZOA is beschikbaar en er zijn machtigingskaarten. Daarnaast zal zondag 1 april worden gecollecteerd voor ZOA.
Op deze manier willen we als Oosterkerkgemeente een bijdrage leveren aan het werk onder vluchtelingen.
Helpt u mee?
terug