Het lied in de Bijbel deel 6 Het lied in de Bijbel deel 6

Psalm 130 


melodie: Guillaume Franc
gezongen door Arianne Hak en Dick van der Lecq, Christelijk Mannenensemble Zoetermeer.
Gitaar: Henk van Duijne
Hoorn: Willem Vermeulen 
Orgel: ondergetekende.

Lied uit de bundels: 'Chansons du libre Spirituels' , Nieuwste psalmberijming en berijming 1773.

Wat zijn Psalmen eigenlijk?

Psalmen zijn gebeden uit de Joodse religieuze traditie (Tehillim). In het Bijbelboek “De Psalmen” zijn er 150 bijeengebracht, onderverdeeld in vijf boeken. Deze verzameling is enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling afgesloten en bevat heel divers materiaal uit de eeuwen daarvoor, waarvan de oudsten worden toegeschreven aan David (de dichter-koning van Israël, die ongeveer 1000 jaar voor Christus leefde).

Bidden vanuit de diepte Psalm 130    

Uit de diepte roep ik tot U, Heer,    
Heer, hoor mijn stem

Boven deze psalm staat als opschrift: 'Een lied Hamaälot? '. Letterlijk betekent dit: een lied van opgang, een pelgrimslied dus. Psalm 130 is een van de pelgrimspsalmen (120 tot en met 134) die de Israëlieten zongen als ze onderweg waren naar de tempel in Jeruzalem. Het mooie van de psalmen is, dat ze alle facetten van uitbundige vreugde tot en met diepe wanhoop vertolken.

Psalm 130 is een wanhoopskreet, een gebed in nood: 'Heer, hoor mijn geroep'. Bijzonder is dat dit vers veel overeenkomsten heeft met het gebed dat de profeet Jona (Jona 2: 3) bidt vanuit de buik van de vis in de donkere diepte van het water. In de tijd van de Reformatie veroverde een literaire Franse vertaling de harten van de Fransen en later de Europeanen. Ook deze psalm 130 (De Profundis, uit de diepten) is ontstaan rond het midden van de 16e eeuw. De zuster van de Franse koning, Marqurite de France (later de Navarre), heeft zich daarvoor ingezet. Het eerste couplet wat gezongen is met een tekst uit die tijd, begeleid met gitaar (luit van oorsprong). Het tweede is het eerste couplet uit de Nieuwste Psalmberijming geschreven in een moderne zetting. Daarin hoor je de donkere akkoorden dissonant, wat het karakter van deze psalm nog meer illustreert. Het laatste couplet uit de vertaling van 1773.

Hartelijke groet,
Johan van Oeveren

terug