Kerkbalans 2018 Kerkbalans 2018
Zondag 21 januari is de actie Kerkbalans 2018 van start gegaan en deze loopt af op 4 februari. De kinderen zijn al eerder van start gegaan met het maken van kerkjes om geld te verzamelen. Goed voorbeeld doet goed volgen….

Dit jaar is het thema “Geef voor je kerk”. De Oosterkerk kan niet zonder uw en jouw bijdragen. Daarom zult u/ zal jij de komende week een envelop ontvangen met daarin o.a. een toezeggingsformulier waarop u/jij uw/jouw bijdrage voor 2018 kan invullen.

Wilt u contact opnemen met Aart Hak als u deze week geen bericht heeft ontvangen?
Dit jaar wordt een proef gedaan met enkele leden om te testen of digitaal toezenden van materiaal, invullen en verwerken van de toezegging naar wens verloopt, zodat we dat breder kunnen inzetten komende jaren. Verschillende mensen hebben hierom gevraagd.

Opnieuw zetten zich ruim 30 vrijwilligers in om de enveloppen te bezorgen en op te halen, waarvoor hartelijk dank!
Om hun werk makkelijker te maken vragen wij u en jou vriendelijk de envelop weer in de kerk in te leveren aanstaande zondag 28  januari. Dan zal de loper niet meer bij u langs komen.

Als kerkrentmeesters van de Oosterkerk vragen wij u en jou vriendelijk uw/jouw bijdrage voor 2018 in te vullen. Wij hebben te maken met stijgende kosten. Daarom zijn wij zo vrij om ook de vraag aan u en jou te stellen om de bijdrage met 3% te verhogen ten opzichte van vorig jaar. Wij hopen met elkaar op een gezegende en succesvolle actie Kerkbalans 2018.

Uw Kerkrentmeesters
terug