Maatregelen n.a.v. coronavirus Maatregelen n.a.v. coronavirus
Wacht op de HEERE,
wees sterk
en Hij zal uw hart sterk maken;
ja, wacht op de HEERE.

Psalm 27:14 


Zondagmiddag  15 maart heeft het kabinet vergaande maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als kerk moeten en willen we daaraan ook een bijdrage leveren. De kerkenraadsleden die zondagmiddag dienst hadden, hebben het volgende besloten voor de periode tot 6 april:
  1. Op zondagmorgen zenden we een dienst uit waarbij alleen de dienstdoende kerkenraadsleden en zo mogelijk musici aanwezig zijn (deze dienst is ook op youtube te bekijken). De kerk blijft verder gesloten. Zo willen we de verkondiging, de lofzang en het gebed gaande houden. Onderwerpen voor de voorbede kunt u indienen bij de scriba.
  2. De middagdiensten vervallen, zodat er zo min mogelijk groepen samenkomen. Dit geldt ook voor de perronmeeting.
  3. Alle kerkelijke activiteiten en fysieke bijeenkomsten worden uitgesteld tot na 6 april.
  4. De ouderlingen gaan niet op huisbezoek, maar houden op andere manieren contact met leden in hun wijk, in het bijzonder de oudere en kwetsbare mensen.
  5. Als u zelf vanwege uw gezondheidstoestand geen boodschappen kunt doen en u heeft hiervoor geen andere mogelijkheden, neem dan contact op met uw wijkdiaken of wijkouderling.
Begin april zullen de we situatie verder bekijken en zien wanneer we een en ander weer opstarten. Hebt u vragen? Neem gerust contact op met uw wijkouderling.

Alvast bedankt voor uw begrip!

Het moderamen
terug