Malawi ____________ (Stand 4 juli €3.000) Malawi ____________ (Stand 4 juli €3.000)
Wij zijn Herman, Anneloes en Ralf. Misschien kunnen jullie ons nog. Een aantal jaar geleden heeft Herman stage gelopen binnen jullie gemeente. We wonen op Rotterdam-Zuid, en zijn aangesloten bij Noorderlicht Charlois. De komende tijd gaat er veel voor ons veranderen. We worden namelijk in september uitgezonden door de GZB naar Malawi. Graag vertellen we je in dit bericht meer over wat we daar precies gaan doen. De kerk in Malawi groeit en is jong. Er is veel analfabetisme, maar gelukkig leren ook steeds meer gemeenteleden lezen. Dat brengt kansen met zich mee. De afgelopen jaren is een Bijbelstudieprogramma ontwikkeld. Herman hoopt dit Bijbelstudieprogramma samen met lokale predikanten te implementeren in gemeenten. Het is zijn hoop dat dit programma christenen helpt en stimuleert om samen de Bijbel te lezen, dit ook thuis een vaste plek geven en zo uit de Bijbel geïnspireerd worden.

We weten ons geroepen om onze gaven en talenten in te zetten in de kerk van Malawi. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om een brug te zijn tussen Afrikaanse kerken enerzijds en de Nederlandse kerk anderzijds, omdat we van elkaar kunnen leren. Anneloes hoopt dit in Malawi verder te kunnen ontwikkelen. Daarnaast zal ze zich vooral richten op de zorg voor Ralf.

De Oosterkerk is naast het Noorderlicht uitzendgemeente voor ons. We zijn blij dat de diaconie van de Oosterkerk, heeft toegezegd ons te willen steunen. Daar zijn we heel erg blij mee. De diaconie zal de komende tijd laten weten hoe die steun vorm gaat geven en hoe jullie kunnen helpen. Mocht je nu al willen steunen, dan kan dat! Je kunt het geld overmaken naar:
 

NL50RABO0373712898 t.n.v. Diaconie PGZ Oosterkerk
o.v.v. Herman en Anneloes naar Malawi
Contactpersoon voor de thuisfrontcommissie: René Bos

We willen jullie hartelijk danken voor de steun en hopen jullie ook te ontmoeten voordat wij naar Malawi vertrekken. Ben je nu al benieuwd naar onze voorbereidingen? Deze kun je volgen via onder andere Instagram: www.instagram.com/meijers.met.missie.

Collectes:
Inmiddels is er al een mooi bedrag van 3000 euro opgehaald! Onze dank voor deze mooie start. 

Er kan gegeven worden via een aantal collectes op 4 september, 30 oktober en eerste kerstdag 25 december.

Streefbedrag is 10.000 euro waarvan al 3.000 euro is al gerealiseerd (4 juli 2022)
 
terug