Online Bijbel Online Bijbel
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/

http://www.online-bijbel.nl/

U kunt via deze link de gehele Bijbel online gebruiken.

Met daarbij de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften en veel andere informatie.

De Bijbel van kaft tot kaft, op een zo eenvoudig mogelijke manier, maar met diverse uitvoer-mogelijkheden.
Voor úw gemak.

Wat bieden zij?
 • De gehele Bijbel in de Statenvertaling [1618-1619]
 • van Genesis t/m Openbaring
 • alle alinea-titels
 • 150 psalmen [berijming 1773]
 • 150 psalmen
 • Over de melodieën
 • Alfabetisch register
 • 306 gezangen [berijming 1938]
 • 306 gezangen
 • Alfabetisch register
 • 12 Enige gezangen
 • 12 enige gezangen
 • Alfabetisch register
 • De Heidelbergse catechismus [1984-1985]
 • Dordtse Leerregels [1618, 1619]
 • Belijdenisgeschriften:
 • Nederlandse Geloofsbelijdenis
 • De wet des Heeren / 10 Geboden
 • Apostolische belijdenis / 12 Artikelen
 • Belijdenis des geloofs / Nicéa [325]
 • Geloofsvorm en betekenis / Athanasius [333]
 • Onze Vader (gebed)
 • Liturgie
 • Christelijke gebeden
 • Formulieren
 • Kort Begrip
 • Ziekentroost
terug