Hybride diensten: aanmelding voor Kerkdiensten Hybride diensten: aanmelding voor Kerkdiensten
Hoewel we aanvankelijk besloten om in juni door te gaan met kerkdiensten met ca. 10 mensen, hebben we als kerkenraad en werkgroep ‘Terug naar de kerk’ toch besloten de kerkdiensten eerder open te stellen voor meer mensen.
De eerste reden daarvoor is dat, wanneer we na 1 juli kerkdiensten gaan houden met 100 mensen, met alle regels die daarvoor gelden, dat een hele operatie is. Het is goed vast te ‘oefenen’ met een kleiner aantal mensen.
Tweede reden is dat we merken dat heel veel gemeenteleden er erg naar uitzien om weer samen te komen. ‘We kunnen niet wachten’. Daarom willen wij ook niet langer wachten.

De eerste kerkdienst met 30 mensen is op 21 juni om 9.30 uur. Daarna is er om 11.30 uur een Perronmeeting in de kerkzaal en om 17.00 uur een middagdienst.
Alle diensten zijn met 30 mensen, exclusief zij die een taak hebben (koster, organist enz.).
Omdat samen zingen te veel kans geeft op besmetting zal in deze diensten alléén een kleine zanggroep op het podium zingen.

In juni vinden dus 4 kerkdiensten plaats, waardoor 120 gemeenteleden een keer naar de kerk kunnen. Daarnaast totaal 60 bezoekers van de Perronmeetings.

Wil je in juni ook graag naar de kerk, geef je dan op via het emailadres terugnaardeoosterkerk@gmail.com of, als dat niet lukt, bij Janine Otten, 06 47.77.22.76. Vermeld je naam en het aantal personen. Dan proberen wij iedereen die wil komen een plekje te geven in een dienst.

We vragen je dringend niet te komen wanneer je verkouden bent en een verstandige afweging te maken wanneer je tot de risicogroepen behoort.

Informatie over de diensten na 1 juli volgt op een later tijdstip. Wij zien er erg naar uit om weer samen naar de kerk te gaan!                                                                                                 
De kerkenraad & werkgroep ‘terug naar de kerk’
 
terug