Perronmeeting 19 april 2020 Perronmeeting 19 april 2020
Op zondag 19 april 2020, de eerste zondag na Pasen, luisteren we naar Piet van Daalen. Hij laat ons zien hoe moeilijk de leerlingen van Jezus het vinden om te geloven dat Jezus echt is opgestaan. De vraag aan ons is of wij het geloven. Misschien denk je wel dat Jezus helemaal niet op je staat te wachten, omdat geloof maar lastig is of er dingen zijn die niet kloppen of zijn er andere redenen. Je blijft bij Jezus uit de buurt. Vanmorgen horen we hoe Jezus reageert op mensen die zeggen: 'eerst zien, dan geloven'. We lezen uit Johannes 20 vanaf vers 19

Kijk en beleef mee door te klikken op de volgende link

Meldt u aan voor de speciale Whatsappgroep voor de Perronmeeting als u en jij hier tijd en ruimte voor heeft. Samen kunnen we zo persoonlijk voor elkaar bidden en meeleven. Stuur een appje naar 06-50954628.

Geven aan een goed doel
Deze zondag is het goede doel: onkosten Perronmeeting. Om bijvoorbeeld de spreker of bloemen te betalen is geld nodig. Heel fijn als jullie geld zouden kunnen overmaken, zodat we hiermee door kunnen blijven gaan. U kunt het overmaken naar: NL02INGB0004285056 t.n.v. college van Kerkrentmeesters Perron 61 en ondervermelding van "Collectedoel perronmeeting"

Dit kan door het zelf overmaken, of veel makkelijker door te klikken op de volgende Link of uw camera te richten op de QR code.
U komt dan op een ideal omgeving van de ING bank en kunt daar het bedrag aanpassen en overmaken via uw eigen bank.

Collectedoel perronmeeting

terug