Perronmeeting 5 april 2020 Perronmeeting 5 april 2020
Handen wassen

Vandaag zenden we de Perronmeeting digitaal uit via YouTube. U kunt de meeting bekijken via de volgende link.

Het thema is 'Handen wassen'. Timo Hagendijk is de spreker, maar er zijn dit keer ook anderen van Perron in beeld. We hopen dat de meeting niet alleen u mag bemoedigen, maar dat u het ook doorstuurt aan anderen in uw omgeving. Zo kunnen we tot zegen voor anderen.

Het programma is als volgt:
1. Kaars aansteken
2. Lied: 'In het licht' 
3. Kindermoment:
a. Handen wassen met Timo en Dirk
b. Sketch
c. Lied: 'Is je deur nog op slot'
4. Lezen uit de Bijbel: Mattheus 27 vers 11 - 26.
5. Palmpasen met de Zandtovenaar
6. Overdenking
7. Lied: 'Uw genade is mij genoeg'
8. Gebed
9. Mededelingen

Meldt u aan voor de speciale Whatsappgroep voor de Perronmeeting als u en jij hier tijd en ruimte voor heeft. Samen kunnen we zo persoonlijk voor elkaar bidden en meeleven. Stuur een appje naar 06-50954628.

Kidsmeeting
Voor de kinderen is er vandaag een digitale kidsmeeting, deze kun je bekijken via de volgende link.

Geven aan een goed doel
Deze zondag is het goede doel: onkosten Perronmeeting. Om bijvoorbeeld de spreker of bloemen te betalen is geld nodig. Heel fijn als jullie geld zouden kunnen overmaken, zodat we hiermee door kunnen blijven gaan. U kunt het overmaken naar: NL02INGB0004285056 t.n.v. college van Kerkrentmeesters Perron 61.
terug