Perronmeetings Perronmeetings
Anders kerk zijn in Oosterheem

Een Perronmeeting is een ontmoetingsmoment voor iedereen die de behoefte heeft aan contact met mensen, op zoek is naar rust en behoefte heeft aan bezinning over het leven, geloven en God. Bij de voorbereiding van iedere Perronmeeting is het uitgangspunt dat iemand die de meeting voor het eerst bezoekt zich welkom voelt en het programma goed kan volgen en begrijpen.

De bezoekers van de Perronmeetings zijn mensen die de behoefte hebben aan het ontmoeten van anderen, op zoek zijn naar rust en behoefte hebben aan bezinning over het leven, geloven en God. Dat zijn dus ook de belangrijkste onderdelen van een reguliere Perronmeeting.
De inhoud van de Perronmeetings wordt vormgegeven vanuit het christelijk geloof. Daarbij doen we ons uiterste best om begrijpelijk en laagdrempelig te zijn. Bij de voorbereiding van iedere Perronmeeting is het uitgangspunt dat iemand die de meeting voor het eerst bezoekt zich welkom voelt en het programma goed te volgen en begrijpen is. Daarom noemen we dat ook wel anders kerk zijn. Net zoals kerken zijn wij bezig met christelijk geloof. Maar door het gebruik van onze vormen willen we anders kerk zijn.

Naast de Perronmeetings worden er nog veel meer activiteiten georganiseerd. Onder activiteiten leest u daar meer over. Door alle activiteiten heen proberen we te bouwen aan een nieuwe christelijke gemeenschap in Oosterheem.

De Perronmeetings worden georganiseerd door o.a. Perron 61. Dit is een ontmoetingscentrum in de wijk Oosterheem waar tal van activiteiten worden georganiseerd in de wijk.
Perron 61 is een initiatief van de wijkgemeente Oosterkerk binnen de Protestantse gemeente Zoetermeer.

Zie: http://www.perronmeetings.nl

U bent welkom bij de Perronmeetings!
terug