Stuur een kaartje! Stuur een kaartje!


Corona en ziekte geeft afstand.  Juist op momenten dat een Hart o
nder de riem zo van belang is.
Denkt u aan onz
e zieken we denken bij het schrijven van dit stukje in het bijzonder aan Anouk - en stuur een kaartje (zie online gemeenteboek voor de adressen).
terug