Vrouwenontmoetingsochtenden Vrouwenontmoetingsochtenden
Speciaal voor de vrouwen uit onze gemeente: de vrouwenontmoetingsochtenden.

Wanneer?
1 x per maand op de donderdagmorgen
Aanvang is 10 uur, koffie vanaf 9.45 uur en we gaan door tot 12 uur.


Waar?
In de Oosterkerk

Wat staat op het programma?
Het thema dit jaar is de Bergrede.

18-10  Ds. van den Ham met een Bijbelstudie over Mattheus 5
15-11  Presentatie van St. Friedenstimme, zij ondersteunen al 35 jaar
          christenen in de voormalige Sovjet Unie en de omliggende landen bij
          hun evangelisatiewerk.
13-12  Muzikale ochtend met Johan van Oeveren over het ontstaan en de
          achtergrond van het lied Stille Nacht.
10-1    Bijbelstudie onder leiding van Cocky van Dorp
7-2     Themaochtend
7-3     Creatieve ochtend onder leiding van Wil van Duijne
4-4     Paasviering
16-5   Dagje uit naar Scheveningen.


Voor wie?
We hopen elkaar weer te mogen ontmoeten op een of meerdere van de genoemde data, u bent in ieder geval van harte welkom! En natuurlijk geldt dat ook voor uw vriendin, familielid of bekende, voor iedereen is er een plekje.

Wij vragen een bijdrage van € 2,50 per morgen
als tegemoetkoming in de gemaakte kosten.

Vragen?
Contact:
Cocky van Dorp (voorzitter stuurgroep)
Wil van Duijne
 
terug