wo 1 april 2015

VVE Sumatra blok 2

Locatie: 
 Oosterkerk, consistorie
Tijdstip: 
 16h00  - 19h00

Organisator
O. (Onno) van Leeuwen
VVE Beheer BV
Bezoekadres: Ampèrelaan 4 | 2289 CD Rijswijk
Correspondentieadres: Postbus 1192 | 2280 CD Rijswijk
Tel.:  070 3993142 | Fax.: 070 3988760
vve@vve-beheer.nl | www.vve-beheer.nl 
dd. 18.3 2015

terug