Welkom Welkom

Welkom op de website van de Oosterkerkgemeente te Zoetermeer.
 

De Oosterkerk is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland en gemeente van Christus in Oosterheem. Het geloof in Jezus als Heer en het volgen van Hem bindt en bezielt ons. Dit geloof willen we uitdragen en doorgeven aan de volgende generatie en uitdragen aan hen die hiermee niet bekend zijn.

  • Christenen bieden wij een plek om God en elkaar te ontmoeten en te dienen;
  • Zoekers bieden we een plaats om het christelijk geloof te leren kennen;
  • Met christenen en niet-christenen willen we zoeken naar het goede voor onze wijk en voor de mensen die er wonen.
In alles: aanspreekbaar, bewogen, betrouwbaar, respectvol en gastvrij.

U bent van harte welkom in onze kerkdiensten op zondag of bij onze ander activiteiten.

Heeft u vragen of wilt u contact met iemand van onze gemeente, mailt u dan naar onze scriba.

 
Herdenkingsmonument in de kerk en ZOA-collecteweek Herdenkingsmonument in de kerk en ZOA-collecteweek

De komende weken staat in de hal van de kerk een herdenkingsmonument voor omgekomen vluchtelingen.

Het kunstwerk is gemaakt door de Syrische kunstenaar Khaled al Mossa en maakt een rondgang door Zoetermeerse bedehuizen.
Via onze contacten in de Protestantse Gemeente Zoetermeer kregen we de vraag of het ook enkele weken in de Oosterkerk tentoongesteld kon worden.

Het monument is een aanklacht tegen de schending van de burgerrechten van zowel christenen als moslims en vraagt aandacht voor hen die omgekomen zijn tijdens hun vlucht uit een heilloze situatie.

Het monument wordt geplaatst in de nationale collecteweek van ZOA-vluchtelingenzorg. Informatiemateriaal van ZOA is beschikbaar en er zijn machtigingskaarten. Daarnaast zal zondag 1 april worden gecollecteerd voor ZOA.
Op deze manier willen we als Oosterkerkgemeente een bijdrage leveren aan het werk onder vluchtelingen.
Helpt u mee?