Taakgroep toerusting Taakgroep toerusting
Binnen de Oosterkerk is de Taakgroep Toerusting opgericht. Deze heeft als doel het (laten) organiseren van toerustingsactiviteiten voor de gemeente als geheel of voor specifieke doelgroepen om de gemeente(leden) te ondersteunen en toe te rusten (gericht op God leren kennen en het gemeente zijn).

Mogelijke thema’s die aan de orde kunnen komen:

 • Identiteit in Christus
 • Discipelschap
 • Huwelijk en gezin
 • Geloofsopvoeding
 • Geloof in actie
 • Missionaire roeping

Samenstelling van de taakgroep
 • Jelte Velzen, ouderling (voorzitter). Contactpersoon voor missionair werk en themadiensten.
 • Arjen van Trigt, ouderling (vertegenwoordiger consistorie). Contactpersoon voor pastoraat en gemeenteavonden.
 • Janneke van den Akker, algemeen lid. Contactpersoon voor startweekend, thema-avonden/cursussen.
 • Bart Kleinjan, algemeen lid. Contactpersoon voor communicatie.
 • Esther Velzen, algemeen lid. Contactpersoon voor jongeren, thema-avonden/cursussen.
 • Irene Kramer, algemeen lid. Contactpersoon voor bijbelkringen en themadiensten.
terug