Diaconie Diaconie
Het diaconaat in onze wijkgemeente ontplooit activiteiten in de Oosterkerkgemeente en de wijk Oosterheem, maar ook wijkoverstijgende activiteiten. Het uitgangspunt blijft echter steeds gelijk. Solidariteit met de zwakken en kwetsbaren in de samenleving en gerechtigheid zijn begrippen die het diaconaat op het lijf geschreven zijn. De diakenen willen helpen waar geen andere hulp voor handen is. Daarbij hopen ze dat het steeds tijdelijk is, het doel is altijd om structurele oplossingen te vinden.

U kunt bij de diaconie terecht voor o.a. individuele steunverlening, zowel financieel als anderszins, hulp bij het volgen van de kerkdiensten via internet, bezoekwerk, voor andere acute hulpverlening, waar eigen of overheidshulp ontbreekt of ontoereikend is.

De diakenen willen u graag helpen. Wacht niet af, maar trek eens aan de bel! Ook als u behoeften bij anderen opmerkt wordt u hartelijk verzocht dit aan een van de diakenen kenbaar te maken. Adressen, telefoonnummers en e-mail vindt u onderaan deze pagina en ons beleidsplan vindt u hier.

Uw diakenen zijn: 
  • René Bos, Voorzitter College van Diakenen PGZ, Voorzitter Stichting Diaconaal Centrum Zoetermeer, Taakgroep PR & Communicatie
  • Erwin Spaans, jeugddiaken
  • Paul van der Knijff
  • Evert-Jan Tak, Secretaris
  • Martijn Sturm
  • Willem van Rumpt
Zie ook de ledenpagina (Inloggen > voor leden > diakenen)
terug