Diaconie Diaconie
Het diaconaat in onze wijkgemeente heeft op de wijk toegesneden maar ook wijkoverstijgende activiteiten. Het uitgangspunt blijft echter steeds gelijk. Solidariteit met de zwakken en kwetsbaren in de samenleving en gerechtigheid zijn begrippen die het diaconaat op het lijf geschreven zijn.
Ondanks alle sociale regelingen in onze welvaartstaat, blijven er altijd mensen die tussen de wal en het schip vallen. De diaken kan niet anders dan helpen waar geen helper is. Hopelijk slechts tijdelijk omdat het vinden van structurele oplossingen de enige afdoende benadering is.

 
Solidair zijn met de kwetsbaren in de samenleving
Solidair zijn met de kwetsbaren in de samenleving. Dat is ook waar de diaconie van de Protestantse Gemeente Zoetermeer voor staat. Dit naast allerlei 'klassieke' programma's voor ouderen en jongeren. Voor tekenen van meeleven rond de kerstdagen. 
 
De handen van en in de kerk
De diaconie wordt ook wel aangeduid als "De handen van en in de kerk". Diakenen zijn dan ook helpende handen van en in de kerk. Barmhartigheid en gerechtigheid zijn kernwoorden in het beleid van de diaconie. Bij het delen van brood en wijn wordt de rol van de diaken zichtbaar. In de vroegchristelijke kerk bracht men eten, kleding, schoeisel en ook wel geld mee. Men hield de maaltijd en hetgeen overbleef werd uitgedeeld aan de armen. Hierdoor heeft de diaken een eigen dienende taak gekregen.
 
Werkveld en taak
Het werkveld is de eigen wijk en gemeente, de regio, het land en de wereld. De diaconie stimuleert de gemeente om over geografische, kerkelijke en mentale grenzen te kijken. De diaken brengt als het ware de nood van de wereld binnen in de gemeente. Het gaat om het op gang brengen van bewustwording, om te helpen waar geen helper meer is, het gaat dus heel vaak juist om geld. Dit doen wij omdat we geloven, dat we bevrijd zijn in Christus en helper willen zijn. De diaconie dient de gemeente bewust te maken van haar verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar en anderen en doet doorlopend een beroep op de gemeente(leden) om haar te ondersteunen in haar diaconale werk.
 
U kunt bij de diaconie terecht voor o.a. individuele steunverlening, zowel financieel als anderszins, voor kerktelefoon, cd opnames, vervoer naar de kerk, bezoekwerk, voor andere acute hulpverlening, waar eigen of overheidshulp ontbreekt of ontoereikend is.

De diakenen willen u graag helpen. Wacht niet af, maar trek eens aan de bel! Ook als u behoeften bij anderen opmerkt wordt u hartelijk verzocht dit aan een van de diakenen kenbaar te maken. Adressen, telefoonnummers en e-mail vindt u onderaan deze pagina en ons beleidsplan vindt u hier.

 
Rekeningnummer  Wijkdiaconie:

Tot 31-12-2018 NL14RABO0159180392
Vanaf 1-1-2019 NL50RABO0373712898
t.n.v. Diaconie PGZ Oosterkerk
 
De Oosterkerk behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland die een ANBI-status heeft verkregen. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Zoetermeer, wijkgemeente Oosterkerk. Dat betekent dat uw gift onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar is van de belastingen.

 

 Diaken
Evert-Jan Tak
evertjan.tak@ziggo.nl

 
 


Diaken
Helmert van der Slik

Voorzitter
Tel 079-3428019
hemaslik@ziggo.nl

 Diaken
Paul van der Knijff
paulvanderknijff@gmail.com
 


Diaken
René Bos
PR+Communicatie
0653212273
renebos@ziggo.nl

 

 

Bouke Velzen
voorzitter Centrale College van Diakenen
 
terug