'De meeste van deze is de liefde'

'De meeste van deze is de liefde'

Thema seizoen 2019-2020:
‘De meeste van deze is de liefde’

N.a.v. 1 Korinthe 13 vers 13: ‘En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.’

Motivatie
In het christelijk geloof staat de liefde centraal. In Mattheüs 22 lezen we:
“En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet?
Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten."

Wij hebben de neiging dit liefdegebod nogal eens te vergeten. Eigenliefde, liefde voor materiële zaken, eer en macht dringen snel op de voorgrond. Ook in het gemeenteleven is het lang niet altijd de liefde voor onze naaste die ons drijft. Door een seizoen lang bij dit thema stil te staan, proberen we de gemeente te bepalen bij wat liefde is en hoe we dit een centrale plek geven in ons (gemeente)leven.
Het gaat dan, zoals we in Mattheüs lezen, om liefde tot God en tot de naast, verticaal en horizontaal. Zij zijn niet ondergeschikt, maar aan elkaar gelijk.

Toespitsing
Ter onderscheid met het thema van het seizoen 2018-2019 benadrukken we dat het in 2019-2020 in de eerste plaats gaat om God oneindige liefde voor ons, daarmee onlosmakelijk verbonden in onze liefde tot onze naasten.

Boekje
Wijk- en bijbelkringen die willen aansluiten bij dit thema adviseren we het bijbelstudieboekje 'Geloof, liefde en hoop', van ds. J. Maasland, hier te bestellen:
https://www.ichthusboekhandel.nl/9789033819360/maasland-j/geloof-liefde-en-hoop/

Andere leestips zijn:
* 'De vier liefdes', C.S. Lewis, https://www.ichthusboekhandel.nl/9789051940817/lewis-c-s/de-vier-liefdes-druk-6/

* 'De vijf talen van de liefde, Gary Chapman, https://www.ichthusboekhandel.nl/9789063537265/chapman-gary/de-vijf-talen-van-de-liefde/

* 'De liefdestalen van God', Gary Chapman, https://www.ichthusboekhandel.nl/9789492831156/chapman-gary/de-liefdestalen-van-god/ 

 

terug