HOOP!

HOOP!
Thema seizoen 2020-2021: HOOP!

Bijbeltekst: ‘Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.’ Hebreeën 10:23

In het seizoen 2019-2020 stonden we stil bij het thema ‘Liefde’, waarbij we teruggrepen op de tekst uit 1 Korinthe 13: ‘En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.’

In het komende seizoen (2020-2021) willen we ons te richten op ‘hoop’, het andere kernwoord uit de trits geloof, hoop en liefde. Reden hiervoor is dat in deze tijd van corona de christelijke hoop ons meer houvast geeft dan wat dan ook. De hoop is de kern van het christelijk geloof. In Efeze 2:12 zegt Paulus dat wie zonder Christus leeft, geen hoop heeft. En in de tekst uit 1 Korinthe 13 blijkt dat het geloof draait om ‘geloof, hoop en liefde’.

In de Bijbel is hoop nauw verweven met God en Zijn beloften. En juist in tijden van zorg en angst komt de hoop tot leven (‘wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop’, Romeinen 5:5).
Hoop richt zich dus op Gods beloften, voor nu en voor de Grote Toekomst. Hoop is als een anker (Hebr. 6, 19) dat zich vastgrijpt in een vaste ondergrond en houvast geeft.

Bijbelstudieboekje:
Wijk- en bijbelkringen die willen aansluiten bij dit thema adviseren we het bijbelstudieboekje  “De hoop die in ons leeft” van P.L. Smilde te gebruiken. Allereerst omdat het naadloos aansluit bij het thema, maar ook omdat het gebruik maakt van andere werkvormen dan de traditionele lijst met vragen aan het eind van het hoofdstuk.
Het boekje is nog beperkt, tweedehands, verkrijgbaar. Gelukkig hebben we toestemming gekregen om het boekje voor gebruik binnen de gemeente te kopiëren. Mocht u hier als kring gebruik van willen maken neem dan contact op met Irene Kramer-Schaap of Jelte Velzen.

Leestips:
 
terug