LEEF! LEEF!

Thema seizoen 2021-2022: LEEF! Verbonden & Vrij

“Je wilt toch wel echt geleefd hebben?!” Een vraag die ons zeker niet vreemd in de oren zal klinken. We zijn als maatschappij op zoek naar ervaringen om ons leven invulling en glans te geven.​ We denken het geluk ook zelf te kunnen organiseren en in de hand te hebben. Vanuit die maakbaarheid werken en regelen we ons een slag in de rondte. Maar we zijn nu stil gezet bij het feit dat we het helemaal niet zo in de hand hebben. Dit doet ons stil vallen en geeft een verloren gevoel. Maar wat doen we daarmee?​
De Bijbel wijst ons een andere kant op dan naar onszelf. Wanneer we ons verbinden met Jezus mogen we steeds voller van Hem worden. Hij gebruikt daarvoor zelf het beeld van een wijnstok en ranken. Als we als ranken zijn geënt op de wijnstok Jezus, dan ontvangen we het leven in al zijn volheid.​
Voor dat leven in al zijn volheid gebruikt Paulus het zinnetje ‘In Christus zijn’. Het komt maar liefst 200 keer voor in de Bijbel. Maar wat betekent dat: ‘In Christus zijn’? Wat betekent Jezus voor ons zelfbeeld, ons beeld van anderen en de wijze waarop wij dagelijks leven?​
In Jezus mogen we echt vrij zijn, maar dat is wat anders dan de vrijheid van zelfbeschikking en autonomie. Door met Jezus verbonden te zijn, zijn we juist vrij en tegelijk ook weer verbonden met de mensen om ons heen. Hoe verhouden die vrijheid en verbondenheid zich?​
In dit thema zit een aantal spanningen die we juist willen opzoeken:​
  • Leven, juist door je leven te verliezen​ aan Jezus.
  • Echt volledig vrij zijn en daarin juist in volle verbondenheid met God en je naasten leven.
 

Vorige thema's

2020-2021

In het seizoen 2020-2021 richtten we ons op ‘hoop’, het andere kernwoord uit de trits geloof, hoop en liefde. Reden hiervoor is dat in deze tijd van corona de christelijke hoop ons meer houvast geeft dan wat dan ook. De hoop is de kern van het christelijk geloof. In Efeze 2:12 zegt Paulus dat wie zonder Christus leeft, geen hoop heeft. En in de tekst uit 1 Korinthe 13 blijkt dat het geloof draait om ‘geloof, hoop en liefde’.

In de Bijbel is hoop nauw verweven met God en Zijn beloften. En juist in tijden van zorg en angst komt de hoop tot leven (‘wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop’, Romeinen 5:5).
Hoop richt zich dus op Gods beloften, voor nu en voor de Grote Toekomst. Hoop is als een anker (Hebr. 6, 19) dat zich vastgrijpt in een vaste ondergrond en houvast geeft.

2019-2020

In het seizoen 2019-2020 stonden we stil bij het thema ‘Liefde’, waarbij we teruggrepen op de tekst uit 1 Korinthe 13: ‘En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.’
 
terug