Kringwerk Kringwerk

Het kringwerk speelt een belangrijke rol in de opbouw van de gemeente door versterking van de onderlinge contacten en verdieping van ons persoonlijk geloof. Er zijn kringen in de gemeente die zich richten op een bepaalde doelgroep - jongeren of juist ouderen – en kringen verbonden aan een geografische wijk van Zoetermeer. Veel gemeenteleden hebben de weg naar één van de kringen gevonden. Zit u daar nog niet bij, sluit u dan aan bij één van de onderstaande kringen. Informatie over de bijeenkomsten vindt u in de weekbrief die elke zondag wordt uitgedeeld. U of jij bent van harte welkom!

Wijkkringen:

Wijkkring Dorp
Deze wijkkring richt zich op leden van onze gemeente uit het oude dorp (wijk 12). De deelnemers zijn van alle leeftijden (van twintigers tot 70+). De kring komt ongeveer zes maal per seizoen bij elkaar.
Contactpersoon: Benjamin Oudijk

Wijkkring Buytenwegh
Een wijkkring die vooral wordt bezocht door bewoners van de wijk Buytenwegh en de Leyens. Studie en ontmoeting, daar gaat het ook in deze kring om. De kring komt ongeveer zes keer per seizoen bij elkaar.
Contactpersoon: Johan Spaans

Wijkkring Noordhove
De meeste leden van de wijkkring Noordhove wonen in deze wijk en in Segwaert. De kring heeft als doel om meer kennis te krijgen van de Bijbel. Daarnaast is ontmoeting belangrijk. Bijbelkring Noordhove komt ongeveer vijf keer per seizoen bij elkaar.
Contactpersoon: Tannie Jorna

Wijkkring Rokkeveen (wijk 18)
Bij deze kring van Rokkeveenbewoners gaat het om ontmoeting, kennis en leren. De kring komt ongeveer vijf keer per seizoen samen.
Contactpersoon: Nico Geleijnse

Wijkkring Rokkeveen (wijk 19)
Tweede kring in Rokkeveen voor de bewoners van Rokkeveen. De kring komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar. Ontmoeting is een belangrijk element van deze Bijbelkring. Contactpersonen: Johan Spaans

Wijkkring Oosterheem
Ook in Oosterheem is er een wijkkring die met de regelmaat van één keer per maand samenkomt bij één van de deelnemers thuis. We ervaren het steeds weer als verrijkend om elkaar te ontmoeten en met elkaar over het leven en het geloof te spreken. We kiezen ieder seizoen een ander thema/boekje en sluiten doorgaans aan bij het seizoensthema van de Oosterkerkgemeente.
Contactpersonen: Karel Dirk Sonneveld

Wijkkring Palenstein, Seghwaert oost/noord en Benthuizen
Bij deze kring gaat het om onderlinge ontmoeting en bijbelstudie. Tijdens de bijeenkomsten wordt het boekje van het jaarthema behandeld. De kring komt ongeveer zes keer per seizoen samen.
Contactpersoon: Simon van der Kruk

Wijkkring Meerzicht
Contactpersoon: Marco van der Slik

Overige kringen

Senioren Bijbelkring
De senioren Bijbelkring richt zich op senioren (55+, maar jonger mag ook). De kring heeft als doel om ‘tijd te nemen voor God en tijd te maken voor elkaar’. De kring komt elke vierde dinsdagochtend van de maand bij elkaar in de Oosterkerk. Aansluitend is er een eenvoudige broodmaaltijd. 
Zie ook Groene Senioren voor overige activiteiten.
Contactpersoon: Marja Pelle

Algemene Bijbelkring
De algemene Bijbelkring staat open voor iedereen die graag eens wat dieper op een Bijbelboek en de achtergronden ervan zou willen ingaan. Deze kring komt 6x per jaar bijeen.
Contactpersoon: ds. Pieter Baas.

Jongerenkring (18-25)
Contactpersoon: ds. Pieter Baas.
Voor overige jongerenactiviteiten, zie Jongeren

Millennials
Contactpersoon: ds. Pieter Baas.

Moderne profeten
Contactpersoon: ds. Pieter Baas.

Gebedskring

Vrouwenontmoetingsochtend

Marriage Course
Regelmatig bieden we een live of online marriage course aan. Wil je meer informatie?
    • Mail naar marriagecoursezoetermeer@gmail.com
    • Bel met Henne van der Slik 0633-90 05 47 of Marco van der Slik 0613-95 13 49
    • Kijk op https://marriagecourse.nl/ 

terug