Kringwerk Kringwerk


Opening kringwerk

De opening van het Winterwerk betekent ook dat het kringwerk weer van start gaat. Het kringwerk speelt een belangrijke rol in de opbouw van de gemeente door versterking van de onderlinge contacten en verdieping van ons persoonlijk geloof. Er zijn veel kringen in de gemeente, misschien wel meer dan u denkt. Er zijn bijvoorbeeld kringen die zich richten op een bepaalde doelgroep - jongeren of juist ouderen – en kringen verbonden aan een geografische wijk van Zoetermeer. Veel gemeenteleden hebben de weg naar één van de kringen gevonden. Zit u of jij daar nog niet bij, ben je jong of al wat ouder, woont u of jij ‘gewoon’ in een Zoetermeerse wijk, sluit u aan bij een van de onderstaande kringen. U of jij bent van harte welkom!

Senioren Bijbelkring

De senioren Bijbelkring zich richt op senioren (55+, maar iets jonger mag ook) op een ochtend kunnen samenkomen. De kring heeft als doel om ‘tijd te nemen voor God en tijd te maken voor elkaar”. De kring komt elke vierde dinsdagochtend van de maand bij elkaar in de Oosterkerk. Aansluitend is er een eenvoudige broodmaaltijd. 
Contactpersoon: ds. E. van den Ham (3160058 –

Algemene Bijbelkring

De algemene Bijbelkring staat open voor iedereen die graag eens wat dieper op een Bijbelboek en de achtergronden ervan zou willen ingaan.

Contactpersoon: ds. E. van den Ham (3160058 –


BASE

Ben jij tussen de 20 en 33 jaar oud en wil jij graag meer leren over God? Dan is  BASE iets voor jou!
Base komt eens in de twee weken bij elkaar op woensdagavond in de Choice.
Contactpersoon: Arthur Oosterom, tel: 079 – 331 01 81

Wijkkring Dorp

Deze wijkkring richt zich – uiteraard - op leden van onze gemeente uit het oude dorp (wijk 12). De deelnemers zijn van alle leeftijden (van twintigers tot 70+). De kring komt ongeveer zes maal per seizoen bij elkaar, de eerste avond is op 26 oktober aanstaande.

Contactpersoon: Jelte Velzen.

Bijbelkring Buytenwegh

Een wijkkring die vooral wordt bezocht door bewoners van de wijk Buytenwegh (wijk 17). Studie en ontmoeting, daar gaat het ook in deze kring om. Tijdens de kringavonden wordt het boekje ‘David, de man naar Gods hart‘ behandeld van ds. Van den Ham. De kring komt ongeveer zes keer per seizoen bij elkaar. De eerstvolgende keer in de maand november.

Contactpersoon: nog niet bekend

Bijbelkring Noordhove

De meeste leden van de wijkkring Noordhove wonen in deze wijk. De kring heeft echter ook deelnemers uit aanpalende gebieden (Segwaert en Benthuizen). De kring heeft als doel om meer kennis te krijgen van de Bijbel. Daarnaast is ontmoeting belangrijk. De Bijbelkring Noordhove komt dit seizoen vijf keer bij elkaar.

Contactpersoon: Tannie Jorna (3413218 –

Wijkkring Rokkeveen (wijk 18)

Bij deze kring van Rokkeveenbewoners gaat het om ontmoeting, kennis en leren. Tijdens de bijeenkomsten wordt het boekje van ds. Van den Ham behandeld ‘David, de man naar Gods hart‘. De kring komt ongeveer vijf keer per seizoen samen.

Contactpersoon: Nico Geleijnse (3619408 –

Wijkkring Rokkeveen (wijk 19)

Tweede kring in Rokkeveen voor de bewoners van Rokkeveen. De kring komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar. Ontmoeting is een belangrijk element van deze Bijbelkring. De onderwerpen die behandeld worden zijn divers; er is geen vast thema voor het hele seizoen.

Contactpersonen: Ronald en Henriëtte Griffioen (3163108).

Wijkkring Oosterheem

Er is sinds enige tijd ook een wijkkring voor de bewoners van de jongste wijk van Zoetermeer. Tijdens de kringavond wordt een de kring komt ongeveer één keer per maand bij elkaar.

Contactpersonen: Arjen van Trigt en Cor den Heijer

Kringen Perron 61

Onder de vlag van de Perronmeetings in Oosterheem worden twee kringen georganiseerd. Dit betreft zogenaamde ‘groeigroepen’. Eén groeigroep betreft vooral deelnemers die eerder aan de Alphacursus hebben deelgenomen. De kring wordt geleid door Bertus en Martine Fortuijn (3517965) en Ynze en Mieke Velzen (6328219). De tweede groeigroep bestaat uit bezoekers van de perronmeetings.

Contactpersoon hiervoor is Arte Havenaar (

Zondagavondkringen

Uit voormalige verloofden en jonggehuwdenkringen zijn vier ‘zondagavondkringen’ ontstaan. Deelnemers zijn echtparen met kleine of inmiddels wat minder kleine kinderen. Dat gegeven alleen al schept een band. De kringen komen allemaal samen op – niet verassend –zondagavond. De onderwerpen die behandeld worden zijn verschillend, enkele kringen behandelen het boek Openbaringen en een kring behandeld het boek ‘David, de man naar Gods hart’.

Contactpersonen van deze kringen zijn: Evert Jan en Nelleke Tak (3614165), Ronald en Henriëtte Griffioen (3163108)

 

terug