Kerkbalans Oosterkerk Kerkbalans Oosterkerk
De Oosterkerk neemt al weer enkele jaren zijn prominente plaats in neemt in de wijk Oosterheem.
Prominent op het Oosterheemplein, maar belangrijker nog: prominent in het leven van onze gemeente die er wekelijks samenkomt rond de open Bijbel.
U hoort ook bij die gemeente of voelt zich betrokken, en daar zijn we blij om. We denken aan de woorden op de gevelsteen: “Huis van God – waar God tot mensen komt en mensen tot God mogen komen”. Daar gaat het om. We weten dat we daarbij afhankelijk zijn van Gods zegen.
 
Het zijn niet alleen de kerkdiensten, waarvoor de gemeente bij elkaar komt. We denken aan de catechisaties, die jongeren helpen om met de vragen van geloof en leven om te gaan en hen te vormen tot volwassen christenen. We denken aan de Bijbelkringen, de inloopmiddagen, aan de gebedsbijeenkomsten, de ontmoetingsmaaltijden, het pastorale werk, het jeugdwerk, de bijeenkomsten voor senioren en het missionaire werk dat in en vanuit de Oosterkerk en Perron Centrum gebeurt. We zijn dankbaar voor de velen die zich inzetten om dit werk te helpen doen. We hopen dat er activiteiten bij zijn waar ook u regelmatig aan deel kunt nemen. Dat ze ook u versterken in uw geloof en inspireren om als christen uw plaats in de samenleving in te nemen.
 
Voor al dat werk is gebed nodig, zijn vrijwilligers nodig en zijn financiële bijdragen nodig. Niet alleen om het kerkgebouw in stand te houden, maar ook om het werk van de predikant en de missionair werker te kunnen bekostigen.
 
Ook dit jaar doen we met de actie Kerkbalans weer vrijmoedig een beroep op u om het werk van de Oosterkerkgemeente financieel te ondersteunen. Helpt u ook weer mee?
 
De kerkrentmeesters geven u graag duidelijkheid over wat er nodig is voor het werk in onze gemeente, inclusief het missionaire werk van Perron Centrum. Op deze website is de begroting geplaatst, waaruit u kunt lezen welke bijdragen er nodig zijn. U kunt zien dat we (wederom) graag € 120.000,= bij elkaar zouden willen brengen door middel van de actie Kerkbalans. Dat is gelijk aan vorig jaar. Het is gebleken dat hiermee en met de opbrengst van de najaarsactie alle kosten betaald kunnen worden.
 
Wat voor bijdrage is er nodig per lid?
Dat is in grote lijnen niet veranderd met vorig jaar. Onze wijkgemeente heeft ongeveer 900 leden inclusief de kinderen. Een eenvoudige rekensom leert ons dat dit uitkomt op een bedrag van ongeveer € 150,= per volwassen lid per jaar.
We zien echter dat de lasten niet evenredig worden gedeeld. Gelukkig zijn er veel actieve leden die (flink) meer bijdragen dan deze € 150,=. Dat is nodig en we hopen uiteraard dat zij dat blijven doen. In de bijgesloten folder vindt u een richtlijn.

We willen aan degenen die minder bijdragen echter ook in alle bescheidenheid vragen om te geven wat mogelijk is. Weet dat wij van uw bijdrage de eerste € 25,= afdragen aan de landelijke kerk en dat alles hierboven ten goede komt aan de Oosterkerkgemeente.
 
Met vrijmoedigheid bevelen wij de actie Kerkbalans bij u aan. Want alles wat we hebben, hebben we gekregen van de Heere God, Die we samen mogen dienen.
 
 
Uitleg kerkbalans Uitleg kerkbalans
Aan alle leden van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Wat betekent de kerk voor u?

Ieder jaar, als wij u benaderen met de actie Kerkbalans, wordt u uitgenodigd om na te denken over de vraag wat de kerk, de Protestantse Gemeente te Zoetermeer en uw wijkgemeente, betekent voor u.

Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is. Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren valt. Waar er naar u geluisterd wordt, waar u kwijt kunt wat u bezighoudt. Waar u geïnspireerd wordt om voor anderen het goede te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht of gevonden. Een onmisbare pijler van de samenleving.

Als lid bent u onderdeel van die veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden we de kerk in stand. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn goud waard.

We kunnen die momenten echter niet verzilveren bij de bank.
Helaas, want de kerk kost geld. Het onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, verlichting, het traktement van de predikant of kerkelijke werker, missionaire projecten als Perron 61, het Kerkelijk Bureau – allemaal kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er Kerkbalans.

Met de actie Kerkbalans maakt u die betekenis mogelijk. 
We zijn dankbaar dat we deel uitmaken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt.

Als christenen willen we die belangrijke plek van de kerk in de Zoetermeerse samenleving behouden en de boodschap van het geloof doorgeven. Om dat mogelijk te maken zijn we afhankelijk van financiële bijdragen. Daarom is er de jaarlijkse actie Kerkbalans. 

Om op langere termijn in balans te blijven, vragen wij in alle vrijheid en bescheidenheid om uw bijdrage aan Kerkbalans dit jaar iets te verhogen. Met uw schenking bouwt u mee aan de betekenis van uw kerk. 

Geef uw persoonlijke bijdrage met uw hart én uw verstand!
Veel mensen willen graag een richtlijn hebben omdat ze een redelijk bedrag willen bijdragen aan de kerk, ook in vergelijking met anderen. Wij komen hier aan tegemoet met onderstaand overzicht.

 
Jongere met minimum jeugdloon of student
Voor jongere mensen met een smalle beurs die de kerk een warm hart toedragen, zouden wij een vaste vrijwillige bijdrage van € 5 per maand heel fijn vinden.

Als u een heel smalle beurs hebt
Heeft u als eenverdiener inkomsten op minimumniveau of net daarboven, dan zou een bedrag per maand tussen € 5 en € 10 een mooie bijdrage zijn.

Bij een modaal inkomen
Het modale inkomen van een eenverdiener is nu circa € 1.600 netto per maand. Afhankelijk van uw situatie zouden wij een ½ tot 1% van uw netto inkomsten per maand als richtlijn noemen. Een bedrag voor de kerk tussen € 8 en € 16 is dan een prachtige bijdrage.

 
Net boven modaal (alleen of samen met uw partner)
Leden van onze kerk die (iets) boven modaal verdienen, dat wil zeggen alleen of samen met uw partner meer dan € 2.000 netto per maand, willen we van harte aanbevelen om een grotere bijdrage te geven. Bijvoorbeeld:

Gezamenlijk netto inkomen per maand  Bijdrage per maand voor de kerk

€ 2.000                                                   € 15 tot € 30
€ 2.500                                                   € 25 tot € 50

Twee keer modaal of meer
Als u alleen of samen twee keer modaal of meer verdient, denken wij aan een iets groter percentage. Bijvoorbeeld:

Gezamenlijk netto inkomen per maand   Bijdrage per maand voor de kerk
€ 3.000                                                    € 40 tot € 75
€ 4.000                                                    € 60 tot € 120
€ 5.000                                                    € 100 tot € 200

 Wij vragen u om na te denken over wat de kerk voor u betekent. En daarvoor te geven, met uw hart én met uw verstand! Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag u voor het komende jar wilt geven en of u dit bedrag in een keer of in termijnen overmaakt.

Uw antwoord op Kerkbalans zien wij met belangstelling tegemoet.

Kerkelijk Bureau 
Geopend di en vr: 9.00 – 12.00 uur
Het bureau vindt u bij de Pelgrimskerk
Frans Halsstraat 3, 2712 JS ZOETERMEER
Telefoon : 079-3 16 82 56
Email: kerkbureau@pgzoetermeer.nl
Info: www.pgzoetermeer.nl
Rekeningnummer
NL49 RABO 0373 7336 74 t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer.

Belastingaftrek
Uw bijdrage aan kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1 % van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot maximaal 10 % van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft tegenwoordig niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomt opstellen met de kerk.

U kunt hiervoor contact opnemen met het kerkelijk bureau
Meer informatie vindt u ook op:  www.pkn.nl/steun ons/ANB