Kerkbalans voor de Oosterkerk Kerkbalans voor de Oosterkerk


Ieder jaar houden we de Kerkbalans. De actie start dit weekend en loopt tot 30 januari. De actie Kerkbalans is belangrijk om te zorgen dat het werk en de activiteiten van de Oosterkerk en het Perron door kunnen gaan en alle kosten kunnen worden betaald. Daarom doen wij een beroep op u en jou om ruimhartig te geven.

Komende week zullen de gemeenteleden die digitaal toezeggen de mail ontvangen met de link waarmee de bijdrage aan Kerkbalans kan worden gedaan. Gemeenteleden die dit niet digitaal doen, ontvangen komende week de envelop met alle informatie. Dit kan zijn door een bezorger aan de deur die de envelop later weer komt halen of door bezorging per post. In dat laatste geval zit er ook een antwoordenvelop bij zodat het formulier per post teruggestuurd kan worden.

Wij vragen u vriendelijk het toezeggingsformulier in te vullen en klaar te leggen voor degene die het weer komt ophalen of het formulier op de post te doen. 
Voor gemeenteleden die de kerk bezoeken staat er een bus klaar in de hal waarin het formulier kan worden gedaan. Het formulier mag ook in de brievenbus van de kerk gedaan worden of naar het contactadres op de envelop gestuurd worden.

We vragen u en jou om eraan mee te werken dat de formulieren tijdig bij de
kerkrentmeesters terechtkomen. Uiterlijk zondag 30 januari willen we graag alle formulieren retour hebben ontvangen. Bij voorbaat hartelijk dank.

Hartelijke groet,
Aart Hak Kerkrentmeester, info 06-52346906
 
Video Kerkbalans 2022 Video Kerkbalans 2022

 
 
Brief bij actie Kerkbalans 2022 Brief bij actie Kerkbalans 2022
Brief van de kerkrentmeesters