Ouderlingen Ouderlingen

In de Oosterkerk willen we in navolging van Jezus als gemeenteleden naar elkaar omzien. We proberen daarom met elkaar mee te leven. Dit kan tijdens onze gewone dagelijkse bezigheden, bij de goede en mooie momenten van het leven zoals geboorte, huwelijk, jubilea en andere feestelijke gebeurtenissen. Maar ook bij de moeilijke momenten die er in het leven van elk mens onvermijdelijk zullen komen, zoals ziekte, eenzaamheid, verdriet, relatieproblemen en overlijden. En er zijn nog wel meer van zulke “kruispunten” in het leven van een mens.
 
Juist als we geconfronteerd worden met moeilijke levensvragen, kan het heel waardevol zijn om daar eens met iemand over te praten. Misschien hebt u vrienden of familie met wie u daar heel goed over kunt praten. Maar mocht u er eens met iemand uit de kerk over willen praten, neem dan gerust contact op met uw wijkouderling of uw predikant.
 
Soms zullen zij van uw situatie op de hoogte zijn, maar mogelijk zijn ze er niet mee bekend! Daarom stellen we het zeer op prijs als we de bijzondere omstandigheden in uw leven direct van uzelf als betrokkene horen. Het zou immers vervelend zijn als u een bezoek van de predikant of de wijkouderling verwacht, terwijl zij niet op de hoogte zijn.
 
Mocht u geen lid zijn van onze gemeente, maar graag nadere informatie wilt hebben over onze gemeente of een gesprek wilt voeren met iemand van de kerk over levensvragen die u hebt, neemt u ook dan gerust contact met ons op. We horen graag wat we voor u kunnen doen.
 
Graag zal uw wijkouderling een afspraak met u maken om persoonlijk kennis met u te maken en te horen wat er in uw leven speelt en welke vragen u eventueel hebt over de Oosterkerk.
 
Weet dat u deel uitmaakt van de gemeente van Christus en dat u er niet alleen voor staat.
Weet dat Jezus onze lasten en moeite op zich wil nemen.

 


Ouderlingen met een speciale opdracht:

_______________________________________________________________

Henk Willem van Dorp
Voorzitter
Moderamen

079 3522739

_______________________________________________________________

Jeroen Verhulst
Scriba
Moderamen
079-342.50.90


 
Diederik Slingerland
Missionair ouderling


Pastorale wijk ouderlingen:

J.P. Vogel

Pastorale ouderling
Tel 079 3422572

 


G,M Westmaas

Pastorale ouderling
Tel 06-25012527

 

_______________________________________________________________


Pastorale ouderling
Bertus Fortuijn
Tel 079 351 79 65
Pastoraal ouderling
Marco vd Slik
tel.: 0613 95 1349


Pastorale ouderling
Arjen van Trigt
Ouderling
Tel 079-316.99.56
 

 

 Pastorale ouderling wijk
Karel Dirk Sonneveld
079-323.81.15

_______________________________________________________________

 Pastorale ouderling
Martin Otten
079-352.25.55

 Jeugdouderling

Jos Hak
079-341 85 64Pastoraal ouderling wijk
Jelte Velzen
06-46685577

terug