Ouderlingen Ouderlingen

In de Oosterkerk willen we in navolging van Jezus als gemeenteleden naar elkaar omzien. We proberen daarom met elkaar mee te leven. Dit kan tijdens onze gewone dagelijkse bezigheden, bij de goede en mooie momenten van het leven zoals geboorte, huwelijk, jubilea en andere feestelijke gebeurtenissen. Maar ook bij de moeilijke momenten die er in het leven van elk mens onvermijdelijk zullen komen, zoals ziekte, eenzaamheid, verdriet, relatieproblemen en overlijden. En er zijn nog wel meer van zulke “kruispunten” in het leven van een mens.
 
Juist als we geconfronteerd worden met moeilijke levensvragen, kan het heel waardevol zijn om daar eens met iemand over te praten. Misschien hebt u vrienden of familie met wie u daar heel goed over kunt praten. Maar mocht u er eens met iemand uit de kerk over willen praten, neem dan gerust contact op met uw wijkouderling of uw predikant.
 
Soms zullen zij van uw situatie op de hoogte zijn, maar mogelijk zijn ze er niet mee bekend! Daarom stellen we het zeer op prijs als we de bijzondere omstandigheden in uw leven direct van uzelf als betrokkene horen. Het zou immers vervelend zijn als u een bezoek van de predikant of de wijkouderling verwacht, terwijl zij niet op de hoogte zijn.
 
Mocht u geen lid zijn van onze gemeente, maar graag nadere informatie wilt hebben over onze gemeente of een gesprek wilt voeren met iemand van de kerk over levensvragen die u hebt, neemt u ook dan gerust contact met ons op. We horen graag wat we voor u kunnen doen.
 
Graag zal uw wijkouderling een afspraak met u maken om persoonlijk kennis met u te maken en te horen wat er in uw leven speelt en welke vragen u eventueel hebt over de Oosterkerk.
 
Weet dat u deel uitmaakt van de gemeente van Christus en dat u er niet alleen voor staat.
Weet dat Jezus onze lasten en moeite op zich wil nemen.

 


Ouderlingen met een speciale opdracht:

_______________________________________________________________


Henk Willem van Dorp
Voorzitter
Moderamen
vandorp@zoetermeer.vdi.n

079 3522739

_______________________________________________________________

Marten Heikoop
1e Scriba
Moderamen
scribawijk4@gmail.com

 
Diederik Slingerland
Jeugdouderling
cdtslingerland@gmail.com


Pastorale wijk ouderlingen:

Marcel Neeleman
Pastoraal ouderling Oosterheem West en Moerkapelle
Tel 06 51732778
mjneeleman@hotmail.com
 


Gert Westmaas
Pastoraal ouderling wijk Buytenwegh en De Leyens Zuid
Tel 06-11000264
g.westmaas@hetnet.nl

 

_______________________________________________________________


Bertus Fortuijn
Pastoraal ouderling Rokkeveen West, Noordhove
Tel 079 351 79 65
lgh@fortuijn.com
Marco vd Slik
Pastoraal ouderling Driemanspolder, Meerzicht, Voorburg, Den Haag en Leiden
tel.: 0613 95 1349
marco@vanderslikconsultancy.nl


Arjen van Trigt
Pastoraal  ouderling Oosterheem Oost
Tel 079-316.99.56
arjenvantrigt@solcon.nl 

 

 Benjamin Oudijk
Pastoraal ouderling
079-3687637
oudijk@vandorp.eu

_______________________________________________________________

 Martin Otten
Pastoraal ouderling Palenstein, Seghwaert Oost en Noord en Benthuizen
079-352.25.55
 Jan Riedijk
Ouderling en ambtelijk link naar de Hart4U diensten
jan.riedijk@total.comJelte Velzen
Pastoraal ouderling Dorp, Pijnacker
06-46685577
jhvelzen@gmail.com

terug