Contact Contact
PGZ Oosterkerk 
Oosterheemplein 320
2721 ND Zoetermeer


Predikant
Ds. Pieter Baas 
T: +31 6 83 59 9143
E: email


Missioniar pionier
Timo Hagendijk
T: +31 650954628
E: e-mail               

Scriba
Marten Heikoop
E: e-mail

Pastoraal medewerkster:
Cocky van Dorp
E: e-mail

Website Oosterkerk
E: e-mail

Nieuwsbrief redactie
Redactie-adres: E-mail
Laatste brief, zie bovenbalk

Kerkelijk bureau
Frans Halsstraat 3
2712 JS Zoetermeer

Zalenverhuur:
link zalenverhuur

Ledenregistratie:
link ledenregistratie
 
Rekeningnummers Rekeningnummers
Rekeningnummer Wijk
Gironummer wijkkas:
NL 48INGB0007229924
t.n.v. PGZ Oosterkerk

Rekeningnummer Wijkdiaconie:
NL50RABO0373712898
t.n.v. Diaconie PGZ Oosterkerk