Contact Contact
Oosterkerk
Oosterheemplein 320
2721 ND Zoetermeer
www.oosterkerkzm.nl

Predikant
Vacant per 26.01.2020

Scriba
Jeroen Verhulst
Tel 079-342.50.90
scribawijk4@gmail.com

Weekbrief redactie
Redactie-adres: E-mail
Laatste weekbrief, zie bovenbalk

Kerkelijk bureau
Frans Halsstraat 3
2712 JS Zoetermeer

Zalenverhuur:
http://oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net/zalenverhuur

Ledenregistratie:
http://oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net/ledenregistratie
 
Rekeningnummers Rekeningnummers
Rekeningnummer Wijk
Gironummer wijkkas:
NL 48INGB0007229924
t.n.v. PGZ Oosterkerk

Rekeningnummer Wijkdiaconie:
Tot 31-12-2018 NL14RABO0159180392
Vanaf 1-1-2019 NL50RABO0373712898

t.n.v. Diaconie PGZ Oosterkerk