Werkwijze beroepingsprocedure

meer
 
Gedragscode voor kerkelijk werkers

meer
 
Profielschets te beroepen predikant

meer
 
Beleidsplan 2016-2020

meer
 
Beleidsplan diaconie

meer
 
Projectplan Perronwerk april 2015-maart 2018

meer
 
Samenvatting evaluatie Perronwerk

meer
 
Taakgroepen Oosterkerk: overzicht en opdracht

meer
 
Reglement taakgroepen

meer
 
Taakgroep toerusting

meer
 
Taakgroep PR & Communicatie

meer
 
Taakgroep Jeugd & Jongeren

meer
 
Leden taakgroepen per 25-4-2016

meer
 
Advies van taakgroep Eredienst over Weerklank

meer
 
Psalmen, Liedboek 1973. Liedboek 2013, op Toonhoogte en Weerklank vergeleken

meer
 
Op Toonhoogte en Weerklank vergeleken

meer
 
ANBI status Stichting Bouw Oosterkerk Zoetermeer

meer