Ledenregistratie Oosterkerk Ledenregistratie Oosterkerk
Bent u pas verhuisd, gaat u verhuizen en/of wilt u meeleven met onze gemeente? 
Wilt u dan gaarne (ook) een kort bericht doorgeven met uw (nieuwe) adresgegevens, zodat de kerkelijke post/boodschap u blijft bereiken.

Voor verder contact met de kerk kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen!

Voel u welkom!

Voor de ledenregistratie kunt u ons benaderen via:

Gerrit Jorna
Schoutenhoek 54
2722 EK Zoetermeer
06-20845376
oosterkerk@kpnmail.nl
terug