Nacht van Gebed Nacht van Gebed

In de nacht van vrijdag 17 juni op zaterdag 18 juni is er weer de jaarlijkse Nacht van Gebed van Open Doors. In de Oosterkerk komen Christenen uit Zoetermeer samen om te bidden stil te staan bij de christenen die lijden onder vervolging en voor hen te bidden. Het programma start om 22.00 uur en loopt tot 6.00 uur in de ochtend. Aansluitend is er een ontbijt, graag aanmelden voor het ontbijt via p.j.van.daalen@casema.nl. Vanaf 4.00 uur in de ochtend doet de Hart4U-band mee!

Video
 
Gebedsgroepen Zoetermeer Gebedsgroepen Zoetermeer


Elke 2 weken komen we met een gebedsgroep op woensdag samen om te bidden in de Oosterkerk.

We starten altijd 19.00 uur en ronden uiterlijk 19.55 af. 

We bidden iedere bijeenkomst voor verschillende onderwerpen, afgewisseld door het zingen van liederen.

Wanneer je niet aanwezig kunt zijn, maar wel een gebedspunt hebt, stuur dat dan even naar een van de hieronder staande personen.

Piet van Daalen, Jeanette Rodenburg, Martine Fortuijn en/of Arjen van Trigt.
 

Schema gebedsmomenten 1e helft 2022

DATUM (altijd woensdag) 

LEIDING 

GEBEDSONDERWERPEN

13 april (Stille week) 

Arjen 

Kerkelijke vieringen rond Goede Vrijdag  en Pasen

27 april 

Jeanette 

Examenkandidaten VO 

Pastorale werk in de gemeente 

Vervolgde christenen

11 mei 

Mieke 

Vluchtelingen en asielzoekers

Kompas kamp 25-27 mei

Viering Heilig Avondmaal op 22 mei

Ouderen in de gemeente

25 mei 

Martine 

Kerkdienst op Hemelvaartsdag

Kerkdiensten Pinksteren (5 juni)

Jonge gezinnen

Wijk Oosterheem

8 juni 

Piet 

Vervolgde kerk

Kerkenraad

Hart4U dienst 12 juni

Jongeren in de gemeente

22 juni 

Martin 

Summerevent/gras/hagenpreek 3 juli 09.30 uur

Pieter Baas, Timo Hagendijk, Cocky van Dorp

Afscheid ambtsdragers en bevestiging nieuwe ambtsdragers

Overheid

6 juli

Jeanette

Start schoolvakantie (11 juli-19 augustus)

Dabar en andere vormen van zomerevangelisatie

Ouderen in de gemeente

20 juli

Mieke

Mensen die niet op vakantie gaan

Gastpredikanten tijdens de zomerperiode

Zendingswerk wereldwijd

3 augustus

Martine

Mensen met een beperking in de gemeente

Diaconie

Techniek rond de diensten

17 augustus

Piet

Heempret (afsluiting op 21 augustus tijdens dienst P. Baas en T. Hagendijk)

Einde schoolvakantie

Kerkrentmeesters

31 augustus

Jeanette

Wereldgebedsdag voor de schepping (1 september)

Hart4U dienst op 4 september

Pastorale zorg in de gemeente

14 september

Martin

Heilig Avondmaal 18 september

Startzondag 25 september (buitendienst)

Kerkenraad

28 september

Mieke

Israëlzondag (2 oktober)

Michazondag

Kinderkerk