College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
De kerkrentmeesters voeren het beheer over de financiën van de Oosterkerkgemeente. Zij zorgen ervoor dat de gemeente financieel kan draaien. De voornaamste uitgaven zijn: de salarissen van alle beroepskrachten (zoals predikant, kerkelijk werker), de ledenadministratie, de gebouwen (zoals kerk en pastorie). Zij doen dat in samenwerking met de kerkrentmeesters van de gehele Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ), in het zogenaamde College van Kerkrentmeesters. Daarnaast draagt de PGZ, net als alle gemeenten, bij aan de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het geld dat hiervoor nodig is, wordt verkregen uit: 
  • actie Kerkbalans 
  • legaten
  • collecten
  • andere giften/donaties.
Uw kerkrentmeesters zijn:
  • Aart Hak, voorzitter, penningmeester, secretaris
  • Gerrit van den Akker, penningmeester Perron
  • Gerard Bac, lidmaat-kerkrentmeester
  • Jan Anne de Swart, ouderling-kerkrentmeester (penningmeester)
  • Stoffel de Ronde, secretaris College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Zoetermeer
Zie ook de ledenpagina (inloggen > voor leden > kerkrentmeesters).
terug