Lid worden? Lid worden?
Wilt u meeleven met onze gemeente?
Neem dan contact op met de predikant of scriba.
 
Contact Contact
PGZ Oosterkerk 
Oosterheemplein 320
2721 ND Zoetermeer


Predikant
Ds. Pieter Baas 
T: +31 6 83 59 9143
E: email


Missioniar pionier
Timo Hagendijk
T: +31 650954628
E: e-mail               

Scriba
Marten Heikoop
E: e-mail

Pastoraal medewerkster:
Cocky van Dorp
E: e-mail

Vertrouwenspersonen
Zie de pagia Vertrouwenspersonen

Website Oosterkerk
E: e-mail

Nieuwsbrief redactie
Redactie-adres: E-mail
Lees de laatste edities

Kerkelijk bureau
Frans Halsstraat 3
2712 JS Zoetermeer

Zalenverhuur:
link zalenverhuur

Ledenregistratie:
link ledenregistratie

Rekeningnummer Wijk
Gironummer wijkkas:
NL 48INGB0007229924
t.n.v. PGZ Oosterkerk

Rekeningnummer Wijkdiaconie:
Vanaf 1-1-2019 NL50RABO0373712898
t.n.v. Diaconie PGZ Oosterkerk
 
 
Parkeren Oosterkerk Parkeren Oosterkerk
In de Oosterkerk zijn de zondagse diensten om 10:00 uur en 17:00 uur . Oosterheemplein 320, 2721 ND Zoetermeer

Parkeerbeleid Winkelcentrum Oosterheem Voor een deel van het centrum geldt een blauwe zone. Onder de Blauwe Zone komen te vallen: De openbare parkeerplaatsen (ca 73) op het Oosterheemplein De parkeerplaatsen in de parkeergarage (m.u.v. het gedeelte voor bewoners) (ca 230) De Blauwe Zone is van toepassing op Maandag t/m zaterdag van 07.00 – 21.30 uur (overeenkomstig de tijden waarop de parkeergarage voor bezoekers is geopend van 8.00 - 21.30 uur) Zon- en feestdagen van 12.00 – 17.00 uur

Maximale parkeerduur
Met gebruikmaking van de parkeerschijf wordt een maximale parkeerduur ingesteld van 2 uur. Op de overige parkeerplaatsen kan vrij worden geparkeerd Parkeergarage De parkeerplaatsen, waar de blauwe zone van toepassing is, zijn voorzien van een blauwe streep Men kan de parkeergarage na 21.30 uur niet meer verlaten. Dit kan alleen geregeld worden door Capricorn te bellen waarvoor € 50,- in rekening wordt gebracht.

Gelieve de parkeerplekken direct voor de woonhuizen niet te gebruiken, zodat de bewoners voor hun huizen kunnen parkeren (zowel Oosterschelde als Florence Nightingalelaan).
 
Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen
Zie de taken en contactgegevens van de vertrouwenscommissie.