Formulieren voor doop en avondmaal Formulieren voor doop en avondmaal
In onze gemeente gebruiken we verkorte en hertaalde formulieren:
terug