Groene Senioren Groene Senioren
Sinds 2002 functioneren vanuit de toenmalige wijk Ichthuskerk-Oost / nu Oosterkerk de Groene Senioren (voortaan GS). De aanleiding tot de oprichting was, dat er  veel voor de jongeren werd en wordt gedaan. Maar wat voor de (eenzame) ouderen?
 
De werkgroep GS bestaat momenteel uit de volgende personen: Ruud Jongerius,  Marijke Tak, Flora en Nico Geleijnse.

Doel is het organiseren van activiteiten voor de oudere gemeenteleden, om zo de onderlinge band te verstevigen.
De deelnemers zijn zelf actief betrokken en zijn gemiddeld  65 jaar en ouder. Het zijn  niet alleen de “echte”ouderen, maar ook zij, die zich niet oud voelen en het ook nog niet zijn.

Er vinden vijf bijeenkomsten per seizoen plaats met een  informatief en ontspannend karakter. Deze vinden hoofdzakelijk intern plaats met als ingrediënten een meditatief moment; spreker (met presentatie); drankje en hapje en een gezamenlijke maaltijd.
Bij externe bijeenkomsten wordt per seizoen gekeken naar mobiliteit, beschikbaarheid vervoer etc.
 
Door de jaren heen is het aantal bezoekers en het interkerkelijk karakter toegenomen met deelnemers uit  de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente, Perron Oosterheem en de Morgensterkerk.  Er zijn gemiddeld 30-40 bezoekers. 

De GS komen bijeen in de ontmoetingsruimte van de Oosterkerk. Bij activiteiten  publiceren wij zowel op www.oosterkerkzm.nl onder de tab: activiteiten /senioren en de tab: weekbrief. 
Eveneens in het blad Kerk in Zoetermeer en de weekbrief, die zondags voor de kerkdiensten in de Oosterkerk wordt uitgereikt.
 
Belangstellenden zijn hartelijk welkom. Wilt u meer weten en/of meedoen, bel of mail naar Nico Geleijnse.
 
Werkgroep Groene Senioren
p.a. Nico Geleijnse
Tel: 06-11494890
E-mail: nico.geleijnse@gmail.com
terug