Groene Senioren Groene Senioren
Sinds 2002 functioneren vanuit de toenmalige wijk Ichthuskerk-Oost / nu Oosterkerk de Groene Senioren (voortaan GS). De aanleiding tot de oprichting was, dat er  veel voor de jongeren werd en wordt gedaan. Maar wat voor de (eenzame) ouderen?
 
De werkgroep GS bestaat momenteel uit André en Marja Pelle. Doel is het organiseren van activiteiten voor de oudere gemeenteleden, om zo de onderlinge band te verstevigen.
De deelnemers zijn zelf actief betrokken en zijn gemiddeld 65 jaar en ouder. Het zijn  niet alleen de “echte” ouderen, maar ook zij, die zich niet oud voelen en het ook nog niet zijn.

Er vinden vijf bijeenkomsten per seizoen plaats met een  informatief en ontspannend karakter. Deze vinden hoofdzakelijk intern plaats met als ingrediënten een meditatief moment; spreker (met presentatie); drankje en hapje en een gezamenlijke maaltijd.
Bij externe bijeenkomsten wordt per seizoen gekeken naar mobiliteit, beschikbaarheid vervoer etc.
 
Door de jaren heen is het aantal bezoekers en het interkerkelijk karakter toegenomen met deelnemers uit  de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente, Perron Oosterheem en de Morgensterkerk.  Er zijn gemiddeld 30-40 bezoekers. 

Meer informatie over het programma volgt voorafgaand aan de activiteiten via de wekelijkse nieuwsbrief.

De GS komen bijeen in de ontmoetingsruimte van de Oosterkerk. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. Wilt u meer weten en/of meedoen, bel naar André (0630677889) of Marja (0639859311) Pelle, of mail marja.pelle@gmail.com.
terug