Zalenverhuur Zalenverhuur
Reservering ruimte in Oosterkerk voor eigen kerkelijke activiteiten of activiteiten van leden.

Uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de activiteit  het verzoek aanmelden per email o.v.v. omschrijving activiteit, gewenste zaal/keuken, aantal personen,duur, aanvangstijd en eventuele aanvullende wensen.
De verzoeken worden op zaterdag verwerkt. Wees voor een vlotte afhandeling zo nauwkeurig mogelijk in uw verzoek.

Reservering in de maanden juli en augustus alleen mogelijk voor eigen kerkelijke activiteiten. Aanvragen voor deze periode voor juli indienen.

Na geslaagde reservering volgt een bevestiging en is de activiteit zichtbaar op de verhuuragenda op deze website. 
Voor verzenden aanvraag de beschikbaarheid van de gewenste ruimte(n) in de agenda controleren.

Aub uw verzoeken alleen via onderstaand mailadres indienen (geen apps e.d.):
zalenverhuuroosterkerk@gmail.com

Het streven is dat uw verzoeken binnen 5 werkdagen door de verhuurcoördinator dhr. Andre Pelle worden beantwoord.

DISCLAIMER
Het is mogelijk om ruimtes in de kerk te huren voor eigen kerkelijke activiteiten of voor activiteiten van leden. Overigens heeft de kerk primair geen winstoogmerk.
De kerkenraad is bevoegd om verhuur te weigeren voor bijeenkomsten die aanstootgevend kunnen zijn of voor activiteiten waar de kerkelijke gemeente vanwege haar geloofsovertuiging en/of de kerkelijke uitgangspunten niet achter kan staan. Bij verschil van mening beslist de kerkenraad.
De kerk is immers Gods huis en daarom wordt het gebouw uitsluitend verhuurd voor activiteiten die passen bij de hoofdfunctie ervan: de zondagse erediensten van onze gemeente. Daarom overleggen wij graag met u of uw evenement past bij de identiteit van de kerk. Aan de verhuur zijn verder de volgende beperkende voorwaarden gesteld:
- er mag geen politieke propaganda plaatsvinden;
- versterkte live muziek en versterkte live acts zijn alleen in overleg toegestaan.
terug