Over de Oosterkerk Over de Oosterkerk
De Oosterkerkgemeente is een mix van mensen: kinderen, tieners, jongeren, volwassenen. Jonge gezinnen en mensen op leeftijd. Geen gesloten groep, meer een eenheid die betrokken wil zijn op elkaar en voor nieuwe mensen openstaat. Saamhorigheid groeit door ontmoeting met elkaar. We proberen elkaar te kennen. Omdat we geloven in het bestaan van een God, aan Wie we ons leven danken. Zonder Hem kunnen we niet leven, zonder elkaar ook niet. Het is liefde voor Hem en aandacht voor een ander dat ons in de kerk bij elkaar brengt. Ontmoeting is belangrijk. Je hebt een plaats nodig waar je je kunt warmen aan Gods liefde, en waar je elkaar kunt tegenkomen.
 
Het draait in de Oosterkerk om Jezus, de Zoon van God en Verlosser van mensen. God is de Schepper en Vader van mensen die Hem als Heer erkennen. Er is een enorme breuk in de relatie tussen God en mensen ontstaan. Jezus Christus heeft zijn leven opgeofferd aan een kruis om ons weer bij God terug te brengen. Dat is goed nieuws, dat heet Evangelie. Het geeft zin aan ons bestaan. Het is, heel kort, de essentie van christen zijn, van gelovige te zijn. Het is daarom dat de Oosterkerkgemeente op zondag bij elkaar komt. In de zondagse diensten kunnen we God bidden en danken, onze zorgen bij Hem brengen en vooral horen Wie Hij is en wil zijn voor mensen. Dat betekent dat de Bijbel gelezen wordt, dat we vol kunnen worden met Gods Geest en dat we met liefde willen omkijken naar elkaar.
 
Elke zondag houden wij twee erediensten: om 9.30 uur en 17.00 uur. Naast de reguliere diensten zijn er ook andersoortige diensten:
  • De Hart4U-diensten waarin een andere muziekstijl klinkt en gemeenteleden meer participeren dan in reguliere kerkdiensten. Deze diensten zijn 1x per maand op zondag om 17.00 uur;
  • De Perronmeetings, die gericht zijn op zoekenden en mensen die minder affiniteit hebben met traditionele vormen van kerk-zijn. Deze Perronmeetings worden gehouden op zondag om 11.00 uur in zaal 4 in de Oosterkerk.
 
De activiteiten en diensten van onze gemeente kunnen worden samengevat in de woorden: vieren, leren, dienen en delen.
 
terug