Over de Oosterkerk Over de Oosterkerk
De Oosterkerkgemeente is een mix van mensen: kinderen, tieners, jongeren, volwassenen, jonge gezinnen en senioren. We zijn betrokken op elkaar en willen openstaan voor nieuwe mensen.  Het draait in de Oosterkerk om God en om Jezus, de Zoon van God en Verlosser van mensen. Er is een enorme breuk in de relatie tussen God en mensen ontstaan. Jezus Christus heeft zijn leven opgeofferd aan een kruis om ons weer bij God terug te brengen. Dat is goed nieuws, dat heet Evangelie. Zonder God kunnen we niet leven, maar ook niet zonder elkaar. Dit is, heel kort, de essentie van christen zijn, van gelovige te zijn. 
Om dit Evangelie komt de Oosterkerkgemeente iedere zondag bij elkaar komt. In de zondagse diensten kunnen we God bidden en danken, onze zorgen bij Hem brengen en vooral horen Wie Hij is en wil zijn voor mensen. 
 
De zondagse samenkomsten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur. Naast de reguliere diensten zijn er ook andersoortige diensten: 
  • De Hart4U-diensten waarin een meer populaire muziekstijl klinkt en gemeenteleden meer participeren dan in de andere kerkdiensten. Deze diensten zijn 1x per maand op zondag om 17.00 uur;
  • De Perronmeetings zijn gericht op zoekers en mensen die minder hebben met traditionele vormen van kerk-zijn. Deze Perronmeetings worden gehouden op zondag om 10.00 uur in zaal 4 in de Oosterkerk.
Naast de zondagse samenkomsten ontmoeten we elkaar, en ook mensen van buiten de gemeente, op allerlei doordeweekse activiteiten. Hierover leest u meer op deze website onder Activiteiten. We nodigen ook u van harte uit voor de zondagse samenkomsten en voor de andere activiteiten. 
 
terug