Pastoraal Werker Pastoraal Werker

 

Cocky van Dorp

Voor mij houdt pastoraal werk in: oog hebben voor mensen in de gemeente, een luisterend oor bieden voor hen die het moeilijk hebben en een vertrouwenspersoon zijn. 
Ik richt me vooral op het ouderenpastoraat in de gemeente. Het ouder worden willen we allemaal wel, maar het oud zijn is nog niet zo makkelijk.
Het kan helpen om hier samen over door te praten, te lezen uit de Bijbel en te bidden. Met de werkgroep Ouderen bereiden we ook verschillende activiteiten voor, zoals gezamenlijke verjaardag vieren in de kerk, Groene Senioren en andere momenten van ontmoeting.
 
Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen
De vertrouwenscommissie bestaat uit de volgende personen:
  • ds. Pieter Baas
  • Cocky van Dorp
  • Henriëtte Griffioen
  • Jaap Rodenburg
Zie de pagina Vertrouwenspersonen voor meer informatie en contactgegevens.