ANBI Oosterkerk ANBI Oosterkerk
Algemene gegevens Oosterkerk behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Zoetermeer
Telefoonnummer (facultatief): +31 79 316 82 56
RSIN/Fiscaal nummer: 823524103
Website adres: https://oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net
E-mail: zalenverhuuroosterkerk@gmail.com
Adres: Oosterheemplein 320
Postcode: 2721 ND
Plaats: Zoetermeer
Postadres: Frans Halsstraat 3
Postcode: 2712 JS
Plaats: Zoetermeer
 
De Oosterkerk vormt een wijk van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. De Protestantse Gemeente Zoetermeer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De Protestantse Gemeente Zoetermeer is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Zoetermeer, wijkgemeente Oosterkerk.

Zie voor verdere informatie zoals beleidsplan en financiële verantwoording, de website van de Protestantse Gemeente Zoetermeer: http://www.pgzoetermeer.nl/anbi.php
 

 
terug