Beheer Oosterkerk Beheer Oosterkerk
Beheer Oosterkerk
Het beheer van de Oosterkerk wordt, zoals alle andere activiteiten,  door vrijwilligers uitgevoerd. 
De organisator van een activiteit (bijvoorbeeld Bijbelkring of Muziekgroep) treedt hierbij zelf als beheerder op. Dit betekent o.a. dat net als thuis het gebouw na afloop van de activiteit weer volledig opgeruimd en schoon wordt achterlaten en afgesloten en dat in geval van een calamiteit handelend wordt opgetreden.
Daarnaast is een klein beheerdersteam actief. Dit team richt zich vooral op de bijzondere activiteiten.
 
Taakverdeling.
 • Dagelijks beheer, secretariaat: Aart Hak
  • begeleiding bijzondere activiteiten
  • gebruikershandleidingen
  • penningmeester
  • coördinatie schoonmaakteams
  • voorraadbeheer
 • Aanspreekpunt zaalreservering: Andre Pelle
  • beheer zaalverhuuragenda,
  • mailcontact gebruik kerk
 • Aanspreekpunt sleutels: Peter Riedijk
 • Technisch beheer (onderhoud): Gerard Bac
Mochten jullie tegen issues aanlopen of zijn aangelopen, meldt dit dan bij een van de beheerders.
 
Schoonmaakteams Schoonmaakteams
Schoonmaakteams
De kerk wordt wekelijks schoongemaakt door groepjes vrijwilligers. Hiervoor is een rooster opgezet waarbij elke groep 1x9 weken aan de beurt is. We zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers ter versterking van deze teams (enkele groepen zijn namelijk nu vaker aan de beurt). Gaarne aanmelden via Aart Hak.
Het schoonmaakrooster 2016 is op 31.12.2015 door Andre Pelle aan de teams verstuurd.