Beheer Oosterkerk Beheer Oosterkerk
Beheer Oosterkerk
Het beheer van de Oosterkerk wordt, zoals alle andere activiteiten,  door vrijwilligers uitgevoerd. 
De organisator van een activiteit (bijvoorbeeld Bijbelkring of Muziekgroep) treedt hierbij zelf als beheerder op. Dit betekent o.a. dat net als thuis het gebouw na afloop van de activiteit weer volledig opgeruimd en schoon wordt achterlaten en afgesloten en dat in geval van een calamiteit handelend wordt opgetreden.
Daarnaast is een klein beheerdersteam actief. Dit team richt zich vooral op de bijzondere activiteiten.
 
Taakverdeling.
 • Dagelijks beheer: Henk van Duijne en Diek van Beek
  • begeleiding bijzondere activiteiten
  • In de weekbrief wordt vermeld wie dienst heeft.
 • Aanspreekpunt zaalreservering: Andre Pelle
  • beheer zaalverhuuragenda,
  • mailcontact gebruik kerk
 • Aanspreekpunt schoonmaak:Aart Hak
  • coördinatie schoonmaakteams
  • voorraadbeheer
 • Secretariaat: Peter Riedijk
  • beheer website www.oosterkerkzm.nl en publicatieborden
  • sleuteladministratie
  • gebruikershandleidingen
  • penningmeester
 • Technisch beheer (onderhoud): Jos Hak
Mochten jullie tegen issues aanlopen of zijn aangelopen, meldt dit dan bij een van de beheerders.
terug