Contact Contact
Oosterkerk
Oosterheemplein 320
2721 ND Zoetermeer
www.oosterkerkzm.nl


Predikant
Vacant per 26.01.2020

Scriba
Marten Heikoop
scribawijk4@gmail.com

Weekbrief redactie
Redactie-adres: E-mail
Laatste weekbrief, zie bovenbalk

Kerkelijk bureau
Frans Halsstraat 3
2712 JS Zoetermeer

Rekeningnummer Wijk
Gironummer wijkkas:
NL 48INGB0007229924
t.n.v. PGZ Oosterkerk

Rekeningnummer Wijkdiaconie:
Vanaf 1-1-2019 NL50RABO0373712898
t.n.v. Diaconie PGZ Oosterkerk

Zalenverhuur:
http://oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net/zalenverhuur

Ledenregistratie:
http://oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net/ledenregistratie
terug