Lid worden? Lid worden?
Wilt u meeleven met onze gemeente?
Neem dan contact op met de predikant of scriba.
 
Contact Contact
Oosterkerk
Oosterheemplein 320
2721 ND Zoetermeer
www.oosterkerkzm.nl


Predikant
Vacant per 26.01.2020

Scriba
Marten Heikoop
scribawijk4@gmail.com

Weekbrief redactie
Redactie-adres: E-mail
Laatste weekbrief, zie bovenbalk

Kerkelijk bureau
Frans Halsstraat 3
2712 JS Zoetermeer

Rekeningnummer Wijk
Gironummer wijkkas:
NL 48INGB0007229924
t.n.v. PGZ Oosterkerk

Rekeningnummer Wijkdiaconie:
Vanaf 1-1-2019 NL50RABO0373712898
t.n.v. Diaconie PGZ Oosterkerk

Zalenverhuur:
http://oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net/zalenverhuur

Ledenregistratie:
http://oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net/ledenregistratie
 
Parkeren Oosterkerk Parkeren Oosterkerk
In de Oosterkerk zijn de zondagse diensten om 9:30 en 16:30 uur . Oosterheemplein 320, 2721 ND Zoetermeer

Parkeerbeleid Winkelcentrum Oosterheem Voor een deel van het centrum geldt een blauwe zone. Onder de Blauwe Zone komen te vallen: De openbare parkeerplaatsen (ca 73) op het Oosterheemplein De parkeerplaatsen in de parkeergarage (m.u.v. het gedeelte voor bewoners) (ca 230) De Blauwe Zone is van toepassing op Maandag t/m zaterdag van 07.00 – 21.30 uur (overeenkomstig de tijden waarop de parkeergarage voor bezoekers is geopend van 8.00 - 21.30 uur) Zon- en feestdagen van 12.00 – 17.00 uur

Maximale parkeerduur Met gebruikmaking van de parkeerschijf wordt een maximale parkeerduur ingesteld van 2 uur. Op de overige parkeerplaatsen kan vrij worden geparkeerd Parkeergarage De parkeerplaatsen, waar de blauwe zone van toepassing is, zijn voorzien van een blauwe streep Men kan de parkeergarage na 21.30 uur niet meer verlaten. Dit kan alleen geregeld worden door Capricorn te bellen waarvoor € 50,- in rekening wordt gebracht.

Gaarne de parkeerplekken direct voor de woonhuizen niet gebruiken, zodat de bewoners voor hun huizen kunnen parkeren (zowel Oosterschelde als Florence Nightingalelaan).