Perronmeeting 3 mei 2020 Perronmeeting 3 mei 2020
In de Perronmeeting lezen we deze week uit Johannes 21. Daarin lezen we dat Jezus, na Zijn opstanding uit de doden, bij het meer van Tiberias aan zijn leerlingen verschijnt.
Aanvankelijk herkennen ze Hem niet, maar als het net vol met vis komt te zitten komen ze snel aan wal en ontbijten ze met Hem. Een bemoedigend verhaal waar we hoop uit mogen putten.

Jan Verkerk is onze spreker.

Kijk en beleef mee door te klikken op de volgende link

Meldt u aan voor de speciale Whatsappgroep voor de Perronmeeting als u en jij hier tijd en ruimte voor heeft. Samen kunnen we zo persoonlijk voor elkaar bidden en meeleven. Stuur een appje naar 06-50954628.

Geven aan een goed doel
Deze zondag is het goede doel: onkosten perronmeeting.  
U kunt het overmaken naar: NL02INGB0004285056 t.n.v. college van Kerkrentmeesters Perron 61 en ondervermelding van "Collectedoel perronmeeting"

Dit kan door het zelf overmaken, of veel makkelijker door te klikken op de volgende Link of uw camera te richten op de QR code.
U komt dan op een ideal omgeving van de ING bank en kunt daar het bedrag aanpassen en overmaken via uw eigen bank.

Collectedoel perronmeeting

terug