do 6 maart 2014

Gemeenteavond

Locatie: 
 Oase, Kerkenbos 8
Tijdstip: 
 20:00  - 23:00

Gemeenteavond
Donderdag 6 maart is er een gemeenteavond in De Oase, Kerkenbos 8.

De zaal is open vanaf 19.30 uur, we beginnen om 20.00 uur.

Op de agenda staan:

  • de opdracht van de taakgroepen,
  • het voorstel van de taakgroep Eredienst (zie http://www.oosterkerkzm.nl/ >Nieuws uit de kerkenraad >
  • Besluitenlijst kerkenraad 2014-01-23),
  • een voorstel van de kerkenraad voor de aanvangstijden van diensten in de Oosterkerk.  De kerkenraad stelt voor de ochtenddienst te beginnen om 9.30 en de middagdienst om 16.30 uur, omdat dit qua gezinsleven gunstig is en omdat het de mogelijkheid open laat voor aanvullende diensten. Op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag kan de ochtenddienst om 11.00 uur starten; dat was de vorige feestdagen al zo en daar is positief op gereageerd. De kerkenraad hoort graag uw reacties en neemt daarna een besluit.
Van harte welkom!

En vanaf deze plek ook een dankwoord aan wijkgemeente De Oase voor de gastvrijheid!

terug