Kerkbalans Oosterkerk Kerkbalans Oosterkerk
De Oosterkerk neemt al weer enkele jaren zijn prominente plaats in neemt in de wijk Oosterheem.
Prominent op het Oosterheemplein, maar belangrijker nog: prominent in het leven van onze gemeente die er wekelijks samenkomt rond de open Bijbel.
U hoort ook bij die gemeente of voelt zich betrokken, en daar zijn we blij om. We denken aan de woorden op de gevelsteen: “Huis van God – waar God tot mensen komt en mensen tot God mogen komen”. Daar gaat het om. We weten dat we daarbij afhankelijk zijn van Gods zegen.
 
Het zijn niet alleen de kerkdiensten, waarvoor de gemeente bij elkaar komt. We denken aan de catechisaties, die jongeren helpen om met de vragen van geloof en leven om te gaan en hen te vormen tot volwassen christenen. We denken aan de Bijbelkringen, de inloopmiddagen, aan de gebedsbijeenkomsten, de ontmoetingsmaaltijden, het pastorale werk, het jeugdwerk, de bijeenkomsten voor senioren en het missionaire werk dat in en vanuit de Oosterkerk en Perron Centrum gebeurt. We zijn dankbaar voor de velen die zich inzetten om dit werk te helpen doen. We hopen dat er activiteiten bij zijn waar ook u regelmatig aan deel kunt nemen. Dat ze ook u versterken in uw geloof en inspireren om als christen uw plaats in de samenleving in te nemen.
 
Voor al dat werk is gebed nodig, zijn vrijwilligers nodig en zijn financiële bijdragen nodig. Niet alleen om het kerkgebouw in stand te houden, maar ook om het werk van de predikant en de missionair werker te kunnen bekostigen.
 
Ook dit jaar doen we met de actie Kerkbalans weer vrijmoedig een beroep op u om het werk van de Oosterkerkgemeente financieel te ondersteunen. Helpt u ook weer mee?
 
De kerkrentmeesters geven u graag duidelijkheid over wat er nodig is voor het werk in onze gemeente, inclusief het missionaire werk van Perron Centrum. Op deze website is de begroting geplaatst, waaruit u kunt lezen welke bijdragen er nodig zijn. U kunt zien dat we (wederom) graag € 120.000,= bij elkaar zouden willen brengen door middel van de actie Kerkbalans. Dat is gelijk aan vorig jaar. Het is gebleken dat hiermee en met de opbrengst van de najaarsactie alle kosten betaald kunnen worden.
 
Wat voor bijdrage is er nodig per lid?
Dat is in grote lijnen niet veranderd met vorig jaar. Onze wijkgemeente heeft ongeveer 900 leden inclusief de kinderen. Een eenvoudige rekensom leert ons dat dit uitkomt op een bedrag van ongeveer € 150,= per volwassen lid per jaar.
We zien echter dat de lasten niet evenredig worden gedeeld. Gelukkig zijn er veel actieve leden die (flink) meer bijdragen dan deze € 150,=. Dat is nodig en we hopen uiteraard dat zij dat blijven doen. In de bijgesloten folder vindt u een richtlijn.

We willen aan degenen die minder bijdragen echter ook in alle bescheidenheid vragen om te geven wat mogelijk is. Weet dat wij van uw bijdrage de eerste € 25,= afdragen aan de landelijke kerk en dat alles hierboven ten goede komt aan de Oosterkerkgemeente.
 
Met vrijmoedigheid bevelen wij de actie Kerkbalans bij u aan. Want alles wat we hebben, hebben we gekregen van de Heere God, Die we samen mogen dienen.
 
terug