Kerkdiensten Kerkdiensten
De ochtend- en middagdiensten zijn ook online te volgen via  kerkdienstgemist.nl of  YouTube-kanaal. 
De perronmeeting wordt sinds eind augustus 2021 niet meer online uitgezonden.

TIP: 
  • Is uw beeld in Youtube wazig? Klik dan op het radertje/instellingen en verhoog de kwaliteit naar een hogere waarde zoals 480p (ipv automatische instelling).
  • Voor vragen over kerkdienstgemist.nl kunt u ook contact opnemen met René Bos (tel: 06-53212273) of mail naar renebos@ziggo.


De Oosterkerk is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ) in de wijk Oosterheem.  De PGZ is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het geloof in Jezus als Heer en het volgen van Hem bindt en bezielt ons. Dit geloof willen we uitdragen en doorgeven aan de volgende generatie en uitdragen aan hen die hiermee niet bekend zijn.
  • Christenen bieden wij een plek om God en elkaar te ontmoeten en te dienen;
  • Zoekers bieden we een plaats om het christelijk geloof te leren kennen;
  • Met christenen en niet-christenen willen we zoeken naar het goede voor onze wijk en voor de mensen die er wonen.
In alles: aanspreekbaar, bewogen, betrouwbaar, respectvol en gastvrij.

U bent van harte welkom in onze kerkdiensten op zondag of bij onze ander activiteiten.

Heeft u vragen of wilt u contact met iemand van onze gemeente, mailt u dan naar onze scriba.
terug