Over de Kerk Over de Kerk
Wie we zijn
De Oosterkerkgemeente is een mix van mensen: kinderen, tieners, jongeren, volwassenen. Jonge gezinnen en mensen op leeftijd. Geen gesloten groep, meer een eenheid die betrokken wil zijn op elkaar en voor nieuwe mensen openstaat. Saamhorigheid groeit door ontmoeting met elkaar. We proberen elkaar te kennen. Omdat we geloven in het bestaan van een God, aan Wie we ons leven danken. Zonder Hem kunnen we niet leven, zonder elkaar ook niet. Het is liefde voor Hem en aandacht voor een ander dat ons in de kerk bij elkaar brengt. Ontmoeting is belangrijk. Je hebt een plaats nodig waar je je kunt warmen aan Gods liefde, en waar je elkaar kunt tegenkomen. Dat kan in de Oosterkerk, Oosterheemplein 320 Zoetermeer . We doen dat op verschillende manieren. 's Zondags in twee kerkdiensten, om de week om 9.30 en om 16.30 uur. Jongeren zien elkaar ook bij Wegwijs en op zaterdag in het Zop, tieners bij Kompas, kinderen op club en in de vakantie is er VakantieBijbelweek. Regelmatig zingen we een tijdje door na de middagdienst, we drinken van tijd tot tijd samen koffie en kunnen elkaar ontmoeten voor bijbelstudie of gesprekken op kringen. Het draait in de Oosterkerk om Jezus, de Zoon van God en Verlosser van mensen. God is de Schepper en Vader van mensen die Hem als Heer erkennen. Er is een enorme breuk in de relatie tussen God en mensen ontstaan. Jezus Christus heeft zijn leven opgeofferd aan een kruis om ons weer bij God terug te brengen. Dat is goed nieuws, dat heet Evangelie. Het geeft zin aan ons bestaan. Het is, heel kort, de essentie van christen zijn, van gelovige te zijn. Het is daarom dat de Oosterkerk gemeente op zondag bij elkaar komt . In de wekelijkse eredienst kunnen we God bidden en danken, onze zorgen bij Hem brengen en vooral horen Wie Hij is en wil zijn voor mensen. Dat betekent dat de Bijbel gelezen wordt, dat we vol kunnen worden met Gods Geest en dat we met liefde willen omkijken naar elkaar.
terug