Welkom Welkom

Welkom op de website van de Oosterkerkgemeente te Zoetermeer.
 

De Oosterkerk is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland en gemeente van Christus in Oosterheem. Het geloof in Jezus als Heer en het volgen van Hem bindt en bezielt ons. Dit geloof willen we uitdragen en doorgeven aan de volgende generatie en uitdragen aan hen die hiermee niet bekend zijn.

  • Christenen bieden wij een plek om God en elkaar te ontmoeten en te dienen;
  • Zoekers bieden we een plaats om het christelijk geloof te leren kennen;
  • Met christenen en niet-christenen willen we zoeken naar het goede voor onze wijk en voor de mensen die er wonen.
In alles: aanspreekbaar, bewogen, betrouwbaar, respectvol en gastvrij.

U bent van harte welkom in onze kerkdiensten op zondag of bij onze ander activiteiten.

Heeft u vragen of wilt u contact met iemand van onze gemeente, mailt u dan naar onze scriba.

 
Pasen 2019! Pasen 2019!

De Heere is waarlijk opgestaan!
Dat is de boodschap van Pasen die ons vanuit de hemel is aangereikt.

Daar zal het in de Paasdienst over gaan in woord, gebed en lied.

We kijken naar het Paasfeest vanuit het perspectief van Markus 16: 3-4. Wie zal voor ons de steen afwentelen?

Heeft u kerkdienst vanochtend gemist, u kunt hem hier terugkijken!
Welkom in onze diensten op zondag 09h30 en 17h00!

 

 
Online gemeenteboek Online gemeenteboek

Wie is wie?
U herkent dat vast wel. U zit naast iemand in de kerk en u weet zijn naam niet meer. Of u hoort een naam in de afkondigingen of voorbede en u wilt een kaartje sturen of contact opnemen. Wat zijn zijn of haar adresgegevens?
Hiervoor hebben we gelukkig een gemeenteboek.

Het gemeenteboek wordt vanaf begin 2019 online aangeboden en actueel gehouden.

Meer informatie kunt u hier vinden.