Aanmelden Kerk- en Perrondiensten Aanmelden Kerk- en Perrondiensten

Klik HIER


Zie voor toelichting en privacyvoorwaarden artikel verderop op de huidige pagina
 
Kerkdiensten Oosterkerk Kerkdiensten Oosterkerk

Elke zondag dienst om:
 
09h30

11h30 (Perron)

17h00

De diensten in de Oosterkerk zijn tot het maximaal aantal personen in de kerk te volgen.
Wel is aanmelding hiervoor noodzakelijk. Zie hiervoor het stukje elders op deze home-pagina.

Daarnaast zijn de 3 diensten online te volgen via KERKOMROEP en ons YOUTUBE KANAAL.
lees meer »
 
Beroepingsnieuws Beroepingsnieuws

Met genoegen en in dankbaarheid maakt de kerkenraad, mede namens de Algemene Kerkenraad van de PGZ, u bekend dat zij komende week een beroep wil uitbrengen op ds. Pieter Baas uit Houten. De beroepingscommissie en leden van de kerkenraad hebben al meerdere zeer positieve gesprekken met Pieter en Rachel Baas gevoerd. Zodoende hebben we over en weer al goed kennis kunnen maken voordat we de Algemene Kerkenraad om toestemming voor dit beroep hebben gevraagd.
 
Pieter Baas is na zijn middelbare schoolperiode theologie gaan studeren. Aanvankelijk wilde hij de wetenschappelijke kant op gaan, maar geleidelijk wist hij zich geroepen tot het predikantschap. Zijn studie richting is Oude testament en hij geniet van het onderzoeken van de Bijbel. Zijn eerste gemeente was Zalk daar heeft hij 4 jaar gestaan. Nu staat hij bijna 6 jaar in Houten in de Sionkerk. Deze gemeente is in grote lijnen vergelijkbaar met de Oosterkerk. Pieter Baas is 39 jaar oud en getrouwd met Rachel. Rachel is verpleegkundige in een cardiologiecentrum  in Utrecht. Ze hebben 4 kinderen in de leeftijd van 5 tot 14 jaar oud.

In de afgelopen week zijn er geen bezwaren ingediend tegen het voorgenomen beroep op ds. Pieter Baas. We zijn blij dat we het beroep daadwerkelijk gaan uitbrengen. Komende week wordt het voorgenomen beroep definitief en dan heeft ds. Baas 3 weken de tijd om tot een beslissing te komen. We vragen uw voorbede voor ds. Baas en zijn gezin.
De kerkenraad en de Beroepingscommissie
 
 
Kennismaken met ds. Baas 4 en 7 oktober Kennismaken met ds. Baas 4 en 7 oktober
 

In de afgelopen week zijn er geen bezwaren ingediend tegen het voorgenomen beroep op ds. Pieter Baas.
We zijn blij dat we het beroep daadwerkelijk gaan uitbrengen.

Ds. Baas hoopt op zondag 4 oktober in de morgendienst bij ons voor te gaan.

Op D.V. woensdag 7 oktober zal hij nader kennis maken met Zoetermeer, waaronder met de andere predikanten, maar zeker ook met de gemeente.

De beroepingscommissie bereidt een programma voor. Van 19.30 tot 21.00 uur kunnen afvaardigingen van de gemeente kennis maken in verschillende tijdsblokken (vanwege beperkende corona-maatregelen). Hierover hoort u later meer. Mocht u de familie Baas een hart onder de riem willen steken in deze periode van overwegen: hun adres is Goudmos 33, 3994 KL Houten. 
 
 
Zingen en zorgelijk: geen gemeentezang Zingen en zorgelijk: geen gemeentezangIn de nieuwsbrief die gisteren is verspreid, is uitgelegd waarom in de Oosterkerk tijdens kerkdiensten ingetogen kon worden gezongen. Kort samengevat: het besmettingsgevaar in een goed geventileerde ruimte is nihil en de Oosterkerk is voorzien van een goed werkend ventilatiesysteem. Dit besluit paste binnen de richtlijnen van de PKN 'Zingen tijdens de kerkdienst'. 

De PKN komt met een gewijzigd advies. In de regio's waarin de code 'zorgelijk' geldt, wordt geadviseerd om niet meer te zingen tijdens een kerkdienst. De Oosterkerk heeft steeds de adviezen van de PKN gevolgd. Omdat voor onze regio de code 'zorgelijk' van toepassing is, zal met ingang van aanstaande zondag 27 september geen gemeentezang meer plaatsvinden. Er zal - zoals voorheen - alleen gezongen worden door de voorzangers op het podium die op voldoende afstand van de gemeente staan. 

Dat betekent dat gemeenteleden voor wie het zingen een belemmering vormde om naar de kerk te gaan, wellicht meer ruimte zien om de diensten bij te wonen. 

Voor beide diensten kunt u zich nog aanmelden (zie groene knop bovenaan deze pagina).
 

 
Hart4U Hart4U

Wordt lid op FACEBOOK en ervaar meer!
 
Kringwerk Kringwerk


Rond het startweekend is ook het traditionele moment dat de kringen weer opstarten. Mogelijk hebben kringen al een boekje gekozen of werken ze door in het boekje dat afgelopen jaar is gebruikt.
Aansluitend bij het jaarthema Hoop!, hebben we dit jaar het boekje “De hoop die in ons leeft” van P.L. Smilde gekozen. Allereerst omdat het naadloos aansluit bij het thema, maar ook omdat het gebruik maakt van andere werkvormen dan de traditionele lijst met vragen aan het eind van het hoofdstuk.
Het boekje is nog beperkt, tweedehands, verkrijgbaar. Gelukkig hebben we toestemming gekregen om het boekje voor gebruik binnen de gemeente te kopiëren. Mocht u hier als kring gebruik van willen maken neem dan contact op met Irene Kramer-Schaap of Jelte Velzen.
Daarnaast zijn we bezig met het voorbereiden van een kringleidersavond als start van het seizoen. De kringleiders zullen hierover nog gebeld worden, maar de voorlopige datum staat op 6 oktober. Schrijf deze als kringleider alvast met potlood in je agenda.
Taakgroep Toerusting

 
 
Club Club

Misschien zit je steeds al even te spieken in de weekbrief of in de mail of er iets in staat over de club… Nou …vandaag dus een klein berichtje.
Vrijdagavond 25 september is de eerste clubavond van dit seizoen… Dan weet je dat alvast en kun je er al rekening mee houden ..
Zit je in groep 5, 6 , 7 of 8 , dan ben je die avond van harte welkom. Meer informatie over wat we die avond gaan doen, hoor je volgende week… 
De clubleiding heeft alweer zin in het nieuwe seizoen. We hopen jullie ook! 
Johan Pos en Trudy Willemse
 
Catechese Catechese


We zijn bezig met het opstarten van de catechisaties voor dit nieuwe seizoen. Er zijn richtlijnen opgesteld voor veilig jeugdwerk in tijden van corona en daar zullen we ons aan houden. Zolang de scholen open zijn, zijn we van plan om catechese te geven. De kerk is gelukkig goed geschikt om met groepjes jongeren samen te komen. Alle mentoren zien er naar uit om de jongeren weer te ontmoeten.

We hebben afscheid genomen van 3 mentoren: Karel Dirk Sonneveld, Denise Kokshoorn en Demelza van Daalen. Ook vanaf deze plaats willen we hen bedanken voor hun jarenlange, trouwe inzet. Het is voor hen zoals iemand zei: ‘het heeft mijn leven verrijkt!'

We verwelkomen Paul van Dorp en Alicia van Steekelenburg als nieuwe mentoren. De catechisaties zijn op maandag- en vrijdagavond van 19 - 20 uur in de Oosterkerk. De startavond is op maandag 28 september of vrijdag 2 oktober.
De belijdeniscatechisatie gaat nog niet van start, omdat de mensen van vorig seizoen nog geen belijdenis gedaan hebben. Wil je de belijdeniscatechisatie gaan volgen neem dan contact op met Cocky van Dorp. Ook voor andere vragen of opmerkingen kunnen jullie bij mij terecht.
Willen jullie met ons meebidden om een goed seizoen? We hopen alle jongeren weer te ontmoeten.
Alicia, Anna, Irene, Fred, Rielle, Heleen, Paul, Timo en Cocky

 
 
Gebedsmoment Gebedsmoment


Woensdag (om de 2 weken) hebben we via skype een gebedsmoment van 19.00 uur tot 20.00 uur.

We bidden elke week voor de zaken zoals opgenomen in ons gebedsrooster.

U kunt aanvullende gebedspunten mailen of telefonisch doorgeven.

Wilt u meebidden meldt u dan aan per EMAIL , en vraag om de datum van het eerstvolgende moment.
 
 
Wordt vriend van het Perron! Wordt vriend van het Perron!
 
Nieuwsbrief online Nieuwsbrief online
Aanmelden nieuwsbrief
Bent u lid van onze wijkgemeente, maar ontvangt u nog geen nieuwsbrief per email?
U kunt zich daarvoor aanmelden door een mailtje te sturen aan scribawijk4@gmail.com

Tevens is deze nieuwsbrief  voortaan op deze website te vinden op de plek waar voorheen de weekbrief stond. In verband met de privacy gevoelige informatie, staat deze tegenwoordig achter een beschermd gedeelte. Bent u lid van de gemeente en wilt u ook toegang via de website, vraag dan toegang aan via een aanvraag tot toegang tot de gemeentegids. Als u reeds toegang heeft tot de gemeentegids, dan hoeft u niets te doen.

Peter Riedijk, 2e scriba

 
 
Nieuwe collecte app GIVT Nieuwe collecte app GIVT
De Oosterkerk schakelt om naar GIVT voor de collecten (is namelijk eenvoudiger te beheren).

Vanaf heden te gebruiken.

Download de app  in de appstore en bekijk en lees onderstaande toelichting!

 
lees meer »
 
Eerst Dit Dagelijkse bijbelpodcast Eerst Dit Dagelijkse bijbelpodcastJe herkent het vast wel. Je bent druk met je werk, gezin, sociale leven, sport en andere maatschappelijke activiteiten. Tijd om in de Bijbel te lezen schiet er snel bij in. Laat staan het nadenken over een goede en relevante toepassing. Daarin krijg je hulp van Eerst Dit, dé bijbelpodcast die je elke werkdag helpt om met God te leven en Jezus te volgen. 

Meld je aan op deze dagelijkse podcast via de links op de volgende website.
 
Open Kerk!! Open Kerk!!


Open Kerk voor een moment van gesprek of bezinning

We zijn weer open!

We willen u in de gelegenheid stellen om een moment rust te zoeken of een gesprek aan te gaan in de kerk.

Voordat het Corinavirus onze samenleving in de greep kreeg was er op de dinsdagmiddag
altijd de mogelijkheid om even binnen lopen in de ontvangstruimte van de Oosterkerk in Oosterheem.
De wijkbewoners van Oosterheem liepen dan even binnen voor een gesprekje, een kopje koffie of een moment voor rust en bezining.

Toen het coronavirus haar kop op stak hebben we deze inloop jammer genoeg moeten sluiten.

Maar vanaf dinsdag 2 juni, van 13.00 uur tot 16.00 uur  is er weer wekelijks op dinsdagmiddag een “Open Kerk”.
Binnen de richtlijnen van het RIVM bent u weer van harte welkom.

We zien u graag verschijnen aan het Oosterheemplein 320 (winkelcentrum Oosterheem).
 
Online gemeenteboek Online gemeenteboek


Wie is wie?

U herkent dat vast wel. U zit naast iemand in de kerk en u weet zijn naam niet meer. Of u hoort een naam in de afkondigingen of voorbede en u wilt een kaartje sturen of contact opnemen. Wat zijn zijn of haar adresgegevens?
Hiervoor hebben we gelukkig een gemeenteboek.

Het gemeenteboek wordt vanaf begin 2019 online aangeboden en actueel gehouden.

Meer informatie kunt u hier vinden.
 
Contact of hulp nodig? Contact of hulp nodig?


De wijkouderlingen proberen zoveel mogelijk contact te houden met de mensen uit de wijk, waarbij de eerste aandacht uitgaat naar de ouderen.

Als u zelf behoefte heeft aan een gesprek of iets wilt delen, schroom dan niet en neem contact op met uw wijkouderling, de namen en telefoonnummers staan op de website.