Aanmelden Kerk- en Perrondiensten Aanmelden Kerk- en Perrondiensten

Klik HIER


Zie voor toelichting en privacyvoorwaarden artikel verderop op de huidige pagina
 
Welkom WelkomDe Oosterkerk is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ) in de wijk Oosterheem.  De PGZ is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het geloof in Jezus als Heer en het volgen van Hem bindt en bezielt ons. Dit geloof willen we uitdragen en doorgeven aan de volgende generatie en uitdragen aan hen die hiermee niet bekend zijn.
  • Christenen bieden wij een plek om God en elkaar te ontmoeten en te dienen;
  • Zoekers bieden we een plaats om het christelijk geloof te leren kennen;
  • Met christenen en niet-christenen willen we zoeken naar het goede voor onze wijk en voor de mensen die er wonen.
In alles: aanspreekbaar, bewogen, betrouwbaar, respectvol en gastvrij.

U bent van harte welkom in onze kerkdiensten op zondag of bij onze ander activiteiten.

Heeft u vragen of wilt u contact met iemand van onze gemeente, mailt u dan naar onze scriba.
 
Kerkdiensten Oosterkerk Kerkdiensten Oosterkerk


De diensten in de Oosterkerk zijn tot het maximaal aantal personen in de kerk te volgen.
Wel is aanmelding hiervoor noodzakelijk. Zie hiervoor het stukje elders op deze home-pagina.

Daarnaast zijn de 3 diensten online te volgen via KERKOMROEP en ons YOUTUBE KANAAL.
 
 
Geloofsbelijdenis Geloofsbelijdenis
lees meer »
 
Collectes tijdens meeluisteren via kerkomroep Collectes tijdens meeluisteren via kerkomroep

Je zit thuis, luistert mee via de kerkomroep en wilt meedoen aan de collectes. Dat kan nu!

Klik op de link van de collecte (of richt uw camera op de QR code met uw telefoon) en doneer via ideal het gewenste bedrag.  De bedragen zullen worden overgemaakt naar het doel dat in de voorgaande kerkdienst in de weekbrief (ook online) staat vermeld:

Collectedoel 1 Diaconie

 
Collectedoel 2 Kerk


Collectedoel 3 Bijzonder Doel

 
Collectedoel 4: Kerk en Perron

Opmerkingen:
Bij betalen via andere bank kunt u het bedrag aanpassen.
De ING bank gebruikt een tussenrekening om het geld over te boeken (NL10INGB..). Dit wijkt af van de rekening van de wijkkas. In de omschrijving staat wel het juiste nummer en het geld komt ook daar terecht.

Als de link niet werkt:
De linken zijn geldig tot en met zondag 19 juli.
Mochten de linken niet meer werken.
U kunt het geldt ook zelf overmaken naar het  gironummer Wijkkerkrentmeesters:
NL48INGB 0007229924
t.n.v. PGZ Oosterkerk 
Gaarne vermelden Collecte 1, Collecte 2 of Collecte 3
 
Aanmelden kerk- en perrondiensten Aanmelden kerk- en perrondiensten


De Oosterkerk organiseert hybride diensten.
Dat wil zeggen online diensten waarbij ook het toegestane maximale aantal gemeenteleden in de kerk aanwezig kunnen zijn. 

Zoals u op de foto kunt zien, is de kerk behoorlijk aangepast om dit mogelijk te maken.
Dit om te voldoen aan de verschillende richtlijnen van PKN en overheid.
Wat dit voor u als bezoeker betekent kunt u nalezen in het gebruiksplan.

U kunt zich aanmelden via de volgende gezamelijke aanmeldpagina voor de Kerkdiensten, creche, kinderkerk, H4U en Perronmeetings of, als dat niet lukt, via terugnaardeoosterkerk@gmail.com.
U wordt dan ingedeeld in een van de komende kerkdiensten en ontvangt hiervoor dan een uitnodiging. Op deze manier is het mogelijk dat we allemaal een dienst kunnen bijwonen.

Bij het aanmelden laat u uw persoonlijke gegeven achter op een beveiligde website en verklaart u zich akkoord met het privacystatement van de Oosterkerk.

Werkgroep Terug naar de kerk
 
lees meer »
 
Open Kerk!! Open Kerk!!


Open Kerk voor een moment van gesprek of bezinning

We zijn weer open!

We willen u in de gelegenheid stellen om een moment rust te zoeken of een gesprek aan te gaan in de kerk.

Voordat het Corinavirus onze samenleving in de greep kreeg was er op de dinsdagmiddag
altijd de mogelijkheid om even binnen lopen in de ontvangstruimte van de Oosterkerk in Oosterheem.
De wijkbewoners van Oosterheem liepen dan even binnen voor een gesprekje, een kopje koffie of een moment voor rust en bezining.

Toen het coronavirus haar kop op stak hebben we deze inloop jammer genoeg moeten sluiten.

Maar vanaf dinsdag 2 juni, van 13.00 uur tot 16.00 uur  is er weer wekelijks op dinsdagmiddag een “Open Kerk”.
Binnen de richtlijnen van het RIVM bent u weer van harte welkom.

We zien u graag verschijnen aan het Oosterheemplein 320 (winkelcentrum Oosterheem).
 
Online gemeenteboek Online gemeenteboek


Wie is wie?

U herkent dat vast wel. U zit naast iemand in de kerk en u weet zijn naam niet meer. Of u hoort een naam in de afkondigingen of voorbede en u wilt een kaartje sturen of contact opnemen. Wat zijn zijn of haar adresgegevens?
Hiervoor hebben we gelukkig een gemeenteboek.

Het gemeenteboek wordt vanaf begin 2019 online aangeboden en actueel gehouden.

Meer informatie kunt u hier vinden.
 
Hart4U Hart4U

Wordt lid op FACEBOOK en ervaar meer!
 
Gebedsmoment Gebedsmoment


Woensdag (om de 2 weken, zie rooster onder lees meer) hebben we via skype een gebedsmoment van 19.00 uur tot 20.00 uur.

We bidden elke week voor de zaken zoals opgenomen in ons gebedsrooster.

U kunt aanvullende gebedspunten mailen of telefonisch doorgeven.

Wilt u meebidden meldt u dan aan per EMAIL

 
lees meer »
 
Contact of hulp nodig? Contact of hulp nodig?


De wijkouderlingen proberen zoveel mogelijk contact te houden met de mensen uit de wijk, waarbij de eerste aandacht uitgaat naar de ouderen.

Als u zelf behoefte heeft aan een gesprek of iets wilt delen, schroom dan niet en neem contact op met uw wijkouderling, de namen en telefoonnummers staan op de website.
 
Eerst Dit Dagelijkse bijbelpodcast Eerst Dit Dagelijkse bijbelpodcastJe herkent het vast wel. Je bent druk met je werk, gezin, sociale leven, sport en andere maatschappelijke activiteiten. Tijd om in de Bijbel te lezen schiet er snel bij in. Laat staan het nadenken over een goede en relevante toepassing. Daarin krijg je hulp van Eerst Dit, dé bijbelpodcast die je elke werkdag helpt om met God te leven en Jezus te volgen. 

Meld je aan op deze dagelijkse podcast via de links op de volgende website.