Welkom Welkom

Welkom op de website van de Oosterkerkgemeente te Zoetermeer.
 

De Oosterkerk is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland en gemeente van Christus in Oosterheem. Het geloof in Jezus als Heer en het volgen van Hem bindt en bezielt ons. Dit geloof willen we uitdragen en doorgeven aan de volgende generatie en uitdragen aan hen die hiermee niet bekend zijn.

  • Christenen bieden wij een plek om God en elkaar te ontmoeten en te dienen;
  • Zoekers bieden we een plaats om het christelijk geloof te leren kennen;
  • Met christenen en niet-christenen willen we zoeken naar het goede voor onze wijk en voor de mensen die er wonen.
In alles: aanspreekbaar, bewogen, betrouwbaar, respectvol en gastvrij.

U bent van harte welkom in onze kerkdiensten op zondag of bij onze ander activiteiten.

Heeft u vragen of wilt u contact met iemand van onze gemeente, mailt u dan naar onze scriba.

 
Online gemeenteboek Online gemeenteboek

Wie is wie?
U herkent dat vast wel. U zit naast iemand in de kerk en u weet zijn naam niet meer. Of u hoort een naam in de afkondigingen of voorbede en u wilt een kaartje sturen of contact opnemen. Wat zijn zijn of haar adresgegevens?
Hiervoor hebben we gelukkig een gemeenteboek.

Het gemeenteboek wordt vanaf begin 2019 online aangeboden en actueel gehouden.

Meer informatie kunt u hier vinden.

 
Vacature missionair pionier Perron Zoetermeer Vacature missionair pionier Perron Zoetermeer

Vanuit het verlangen dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem volgen zijn De Oosterkerkgemeente en de Perrongemeenschap samen met de IZB op zoek naar een enthousiaste missionair pionier (m/v) voor 0,8 FTE in de wijk Oosterheem in Zoetermeer.Passie voor het geloof in God en de Bijbel. Het Evangelie bekend willen maken, met oog voor de diversiteit van mensen en hedendaagse hulpmiddelen. Eenheid in verscheidenheid. Als deze karakteristieken je aanspreken, dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

 

 
App protestant App protestant

Zoals u mogelijk reeds gemerkt heeft, is per 1 maart de ondersteuning van de APP protestant beeindigd door de leverancier.

Met de volgende instructie heeft u echter ook direct toegang tot de website op uw android of iphone/ipad.